Buradasınız: Anasayfa / Dini Kavramlar / Eşyada Aslolan İbahadır

Eşyada Aslolan İbahadır

Sponsor Bağlantılar

Eşyada aslolan ibahadır ne demektir, eşyada aslolan ibahadır nedir ve hakkında kısaca bilgi, Eşyada aslolan ibahadır sözü ne anlama geliyor?

Aşağıda helal ile haram arasında kalan bir hükmü açıklayacağız. Bu hükmü Allah’ın ayetleri ve peygamberimiz Muhammed (sav)’in hadisleriyle açıklığa getiricez.

Umûmi Kaideler:
Haram olan şeylerin ve davranışların hepsine birden şâmil olan, hepsi için ayrı ayrı geçerli bulunan kaideler vardır; bunlar aşağıdaki maddelerde toplanabilir:

1- Yasaklanmamış her şey mübah ve helâldir:
“Eşyâda aslolan ibâhadır” şeklinde ifade edilen bu kaideye göre herhangi birşey veya menfaati yasaklayan sahih nass bulunmaz veya bulunur da delaleti kat’i olmazsa haram hükmü de bahis mevzuu olamaz. İslâm bilginleri bu kaideyi şu âyet ve hadislerden çıkarmışlardır:

“Yerde olanların hepsini sizin için yaratan O’dur.” (el-Bakara: 2/29).
“Göklerde olanları, yerde olanları, hepsini sizin buyruğunuz altına vermiştir.” (el-Casiye: 45/13.)

“Allah’ın göklerde olanları da, yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size ihsan ettiğini görmez misiniz?” (Lukman: 31/20).

Selman el-Fârisî’den rivâyet olunduğuna göre;
Resulullah (s.a.v.)’den, yağ, peynir ve yabani eşek etinin hükmü sorulmuş, O da şöyle buyurmuştur: “Helâl, Allah’ın kitabında helâl kıldığı, haram da Allah’ın kitabında haram kıldığıdır; hakkında birşey söylemedikleri ise sizin için affedip serbest bıraktıklarıdır.”10

Ve şöyle buyurmuştur: “Allah bazı şeyleri farz kılmıştır; bunları kaçırmayın, bazı sınırlar koymuştur, bunları da aşmayın, bazı şeyleri haram kılmıştır, bunları işlemeyin, unutmaktan değil, size olan rahmetinden dolayı bazı şeyler hakkında da birşey buyurmamıştır; bunları da soruşturmayın.”11

Bu âyet ve hadisler her şeyin insanlar için yaratılmış, onların istifadelerine sunulmuş olduğunu, haram ve yasak olan şeylerin istisnâi olduğunu ve bunların da hikmetleri, hususî sebepleri bulunduğunu, hakkında nass bulunmayan veya aynı illeti taşımayan şeylerin haram olmadığını ifade etmektedir. Câbir (r.a.)’ın şu ifadesi de bu kaideyi teyid etmektedir: “Kur’ân-ı Kerîm nâzil olurken biz azil yapardık (çocuk olmasın diye korunurduk), eğer yasaklanacak birşey olsaydı Kur’ân onu yasaklardı.”12

Hakkında nass olmayan her şey ve hareketin mübah oluşu ibadetlere şâmil değildir. Bu kaideye dayanılarak her mükellef, kendi uydurduğu ve istediği şekilde Allah’a ibadet edemez; çünkü Allah Teâlâ’ya nasıl ibâdet edileceği, O’nun hoşnutluğunun nasıl kazanılacağı akıl vâsıtasıyla bilinemez, bu mevzûda ilâhi beyana ihtiyaç vardır; şu halde “Allah’a ve yalnız Allah’a O’nun öğrettiği şekilde ibâdet edilebilir.”

10. Tirmizî, K. el-Libâs, 6; İbn Mâce, K. el-Et’ime, 60; Buhârî, K. et-Tefsîr, 99; Müslim, K. ez-Zekât, 24.
11. Dârakutnî rivâyet etmiş Nevevi de hasen olduğunu bildirmiştir.
12. Buhârî, K. en-Nikâh, 96; Müslim, K. et-Talâk, 26.
Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Ashabur Rey Nedir? Ashabu'r- Rey Hakkında bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: eşyada aslolan ibahadır

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top