Buradasınız: Anasayfa / Dualar / Esmaül Hüsna ve Anlamları

Esmaül Hüsna ve Anlamları

Sponsor Bağlantılar

Allah’ın güzel isimleri diğer bir ismiyle Esma-ül Hüsna ve Açıklaması

Bir Hadisi Şerifte Esmaül Hüsna’nın  Fazileti hakkında şöyle buyruluyor;

Ebu Hureyre (ra)’ dan rivayetle:

“Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah (cc) tektir, teki sever.”

Bir rivayette: “Kim o isimleri sayarsa cennete girer” buyurmuştur.

Buhri; hadisi bu lafızla tahric etmiştir. Muslim’de “tek” kelimesi yoktur.

Buhri;, Daavut 68; Muslim, Zikr 5, (2677); Tirmizi;, Daavat 87, (3502).

Tirmizi’nin rivayetinde Resulullah (sav) Allah (cc) ‘ın isimlerini şöyle saydı. 

ـ5ـ وعن أبى هريرة رَضِىَ اللّهُ عَنْه قال: ]قال رسولُ اللّهِ #: إنَّ للّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسماً مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، إنَّ اللّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ.وفي رواية: »مَنْ أحْصَاهَا)ـ1(«. أخرجه البخارى بهذا اللفظ، ومسلم بدون ذكر الوتر، والترمذى.وزاد فعدها: ] هُوَ اللّهُ الَّذِى َ إلَهَ إَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ. المَلِكُ. القُدُّوسُ. السََّمُ. المُؤمِنُ. المُهَيْمِنُ. الْعَزِيزُ. الجَبَّارُ. المُتَكَبِّرُ. الخَالِقُ. البَارِئُ. المُصوِّرُ. الغَفَّارُ. الْقَهَّارُ. الوَهَّابُ. الرَّزَّاقُ. الْفَتَّاحُ. الْعَلِيمُ. القَابِضُ. الْبَاسِطُ. الخَافِضُ. الرَّافِعُ. المُعِزُّ. المُذِلُّ. السَّمِيعُ. الْبَصِيرُ. الحَكَمُ. الْعَدْلُ. اللَّطِيفُ. الخَبِيرُ. الحَلِيمُ. العَظِيمُ. الْغَفُورُ. الشَّكُورُ. الْعَلِىُّ. الْكَبِيرُ. الحَفِيظُ. المُقيتُ. الحَسِيبُ. الجَلِيلُ. الكَرِيمُ. الرَّقيبُ. المُجِيبُ. الْوَاسِعُ. الحَكِيمُ. الْوَدُودُ. المَجِيدُ. الْبَاعِثُ. الشَّهِيدُ. الحَقُّ. الْوَكِيلُ. الْقَوِىُّ. المَتِينُ. الْوَلِىُّ. الحَمِيدُ. المُحْصِى. المُبْدِئُ. المُعيدُ. المُحْيِى. المُمِيتُ. الحَىُّ. القَيُّومُ. الوَاجِدُ. المَاجِدُ. الْوَاحِدُ. ا‘حَدُ. الصَّمَدُ. الْقَادِرُ. المُقْتَدِرُ. المُقَدِّمُ. المُؤَخِّرُ. الا‘وَّلُ. الاخِرُ. الظَّاهِرُ. البَاطِنُ. الوَالِى. المُتَعَالِى. البَرُّ. التَّوَّابُ. المُنْتَقِمُ. الْعَفُوُّ. الرَّءوُفُ. مَالِكُ المُلْكِ.  ذُو الجلاَلِ وَالاكْرَامِ: المُقْسِطُ. الجَامِعُ. الْغَنِىُّ. المُغْنِى. المَانِعُ. الضَّارُّ. النَافِعُ. النُّورُ الهَادِى. الْبَدِيعُ الْبَاقِى. الْوَارِثُ. الرَّشِيدُ. الصَّبُورُ… ولم يفصل ا‘سماء غير الترمذى .

5. (1794) – Hz. bu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlulah (aleyhissalâtu vesselâm)  buyurdular ki: “Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever.”

Bir rivâyette: “Kim o isimleri sayarsa cennete girer” buyurmuştur. Buhârî hadisi bu lafızla tahric etmiştir. Müslim’de “tek” kelimesi yoktur. [Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikr 5, (2677); Tirmizî, Daavât 87, (3502).]

Tirmizî’nin rivâyetinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Allah’ın isimlerini şöyle yazdı:

“O Allah ki O’nda başka ilâh yoktur. Rahman’dır. Rahim’dir. El-Meliku’l-Kuddûsu, es-Selâmu, el-Mü’minu, el-Müheyminu, el-Azîzu, el-Cebbâru, el-Mütekebbiru, el-Hâliku, el-Bâriu, el-Musavviru, el-Gaffâru, el-Kahhâru, el-Vehhâbu, er-Rezzâku, el-Fettâhu, el-Alîmu, el-Kâbizu, el-Bâsitu, el-Hâfidu, er-Râfiu, el-Muizzu, el-Müzillu, es-Semîu, el-Basîru, el-Hakemu, el-Adlu, el-Latîfu, el-Habîru, el-Halîmu, el-Azîmu, el-Gafûru, eş-Şekûru, el-Aliyyu, el-Kebîru, el-Hafîzu, el-Mukîtu, el-Hasîbu, el-Celîlu, el-Kerîmu, er-Rakîbu, el-Mucîbu, el-Vâsiu, el-Hakîmu, el-Vedûdu, el-Mecîdu, el-Bâisu, eş-Şehîdu, el-Hakku, el-Vekîlu, el-Kaviyyu, el-Metînu, el-Veliyyu, el-Hamîdu, el-Muhsî, el-Mubdiu, el-Muîdu, el-Muhyi, el-Mümîtu, el-Hayyu, el-Kayyûmu, el-Vâcidu, el-Mâcidu, el-Vâhidu, el-Ahadu, es-Samedu, el-Kâdiru, el-Muktediru, el-Muahhiru, el-Evvelu, el-Âhiru, ez-Zâhiru, el-Bâtinu, el-Vâli, el-Müte’âli, el-Berru, et-Tevvâbu, el-Müntekimu, el-Afuvvu, er-Raûfu, Mâliku’l-Mülki, Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm, el-Muksitu, el-Câmiu, el-Ganiyyu, el-Muğnî, el-Mâni’, ed-Dârru, en-Nâfiu, en-Nûru, el-Hâdî, el-Bedîu, el-Bâki, el-Vârisu, er-Reşîdu, es-Sâbûru.”

İsimleri bu şekilde, sâdece Tirmizî saymıştır.

EL-ESMA’ÜL HÜSNA

 1. Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.
 2. Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merhamet eden
 3. Er-Rahim: Ahirette kendine inananlara acıyan. merhamet edendir.
 4. El-Melik: Mülkün ve kainatın tek sahibi
 5. El-Kuddüs: Hiçbir noksanı olmayan ve her türlü takdise layık olan
 6. Es-Selam: Her türlü tehlikeden selamete çıkaran. İnanan kullarına cenneti müjdeleyen
 7. El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, Koruyan , iman nuru veren
 8. El-Müheymin: Her şeyi gören, her şeyden haberdar olan demektir.
 9. El-Aziz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen
 10. El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi, her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen
 11. El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi benzeri olmayan
 12. El-Halık: Yoktan var eden, yaratan, varlıkların hallerini belirleyen
 13. El-Bari: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan
 14. El-Musavvir: Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve şekil veren
 15. El-Gaffar: Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alı koyan
 16. El-Kahhar: Her istediğini yapacak güce sahip, hakim
 17. El-Vehhab: Karşılık gözetmeden nimetler veren, ihsan eden
 18. El-Razzak: Yarattığı her varlığın rızkını veren, ihtiyacını karşılayan
 19. El-Fettah: Her türlü sıkıntıyı gideren
 20. El-Alim: Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en mükemmel bilen
 21. El-Kabıd: Dilediğinin rızkını azaltan, ruhunu alan
 22. El-Basıt: Dilediğinin rızkını çoğaltan, ruhlarını veren
 23. El-Hafıd: Kafir ve nankörleri alçaltan
 24. El-Rafi: Şeref verip Yükselten
 25. El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden
 26. El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hakir eden
 27. Es-Semi: Her şeyi işiten duaları kabul eden
 28. El-Basir: Gizli açık her şeyi en iyi gören
 29. El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, Hikmet sahibi
 30. El-Adl: Adalet sahibi, yerli yerinde yapan
 31. El-Latif: Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıf
 32. El-Habir: Gizli açık, her şeyden haberdar
 33. El-Halim: Cezada acele etmeyen, Yumuşak davranan
 34. El-Azim: Büyüklükte benzeri olmayan, en yüce
 35. El-Gafur: Affı ve mağfireti bol
 36. Eş-Şekür: az amele, çok sevap veren
 37. El-Aliyy: Yücelerin yücesi, en yüce
 38. El-Hafiz: Her şeyi koruyucu olan
 39. El-Mukit: Rızıkları yaratan
 40. El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören
 41. El-Kebir: Büyüklükte benzeri olmayan
 42. El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan
 43. El-Kerim: Lütuf ve ihsanı bol, karşılksız veren, çok ikram sahibi
 44. Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an gözeten, bütün işleri murakabesi altında bulunduran
 45. El-Mucib: Duaları, istekleri kabul eden
 46. El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden
 47. El-Hakim: Her işi hikmetli, Her şeyi hikmetle yaratan
 48. El-Vedüd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiye layık olan
 49. El-Mecid: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık olan
 50. El-Bais: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen
 51. Eş-Şehid: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan
 52. El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran, Var olan, hakkı ortaya çıkaran
 53. El-Vekil: Kullarının işlerini bitiren, tevekkül edenlerin işlerini en iyi şekilde sonlandıran
 54. El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmayan
 55. El-Metin: Kudreti ve kudret membaı çok güçlü
 56. El-Veliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden
 57. El-Hamid: Her türlü hamd ve senaya layık olan
 58. El-Muhsi: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen
 59. El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan
 60. El-Muid: Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan
 61. El-Muhyi: İhya eden, yarattıklarına can veren
 62. El-Mumit: Her canlıya ölümü tattıran
 63. El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan
 64. El Kayyum: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan
 65. El-Vacid: Kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan, hiç bir şeye muhtaç olmayan
 66. El-Macid: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı  bol olan
 67. El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri olmayan, tek olan
 68. Es-Samed: Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci
 69. El-Kadir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan
 70. El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi
 71. El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan,
 72. El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, sona ve geriye bırakan
 73. El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan
 74. El-Ahir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan
 75. Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen
 76. El-Batın: Aklın tasavvurundan gizli olan
 77. El-Vali: Bütün kainatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan
 78. El-Müteali: Son derece yüce olan,
 79. El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan
 80. Et-Tevvab: Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
 81. El-Müntekim: Asilerin ve zalimlerin cezasını veren
 82. El-Afüvv: affı çok olan, günahları mağfiret eden
 83. Er-Rauf: Çok merhametli, pek şefkatli
 84. Malik-ül Mülk: Her türlü mülkün ve varlığın sahibi
 85. Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi
 86. El-Muksit: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan
 87. El-Cami: İki zıttı bir arada tutan, kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan
 88. El-Ganiyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şeyin kendine muhtaç olduğu,
 89. El-Mugni: Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden
 90. El-Mani: Dilemediği kişiye mani olan, engelleyen
 91. Ed-Darr: Elem, zarar verenleri yaratan
 92. En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan
 93. En-Nur: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren
 94. El-Hadi: Hidayet eden
 95. El-Bedi: Örneksiz harikalar yaratan
 96. El-Baki: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan
 97. El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan
 98. Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren
 99. Es-Sabur: Ceza vermede acele etmeyen

 

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Esmaül Hüsna ve Anlamları A4 Boyutunda Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: esmaül hüsna ve anlamları

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top