Buradasınız: Anasayfa / Güzel Özlü Sözler ve Şiirler / Hz. Ebubekir (radıyallahu anh)’dan kısaca hikmetli sözler

Hz. Ebubekir (radıyallahu anh)’dan kısaca hikmetli sözler

Sponsor Bağlantılar

Ebubekir (r.a)’dan kısa hikmetli sözler aşağıda sıra sıra verildi.Allah Ebubekir’den razı olsun.

Hz. Ebubekir (radıyallahu anh)’dan hikmetli sözler

“Allah dostları (mizaçlarına göre) üç sınıftırlar. Her üç sınıf üçer alametle bilinir:

Birinci sınıf (Hak dostları), havf (korku) halinde olanlardır. Bunlar:

1. Daima mütevazıdırlar.

2. Hayır, hasenatları ne kadar çok olsa da onu az görürler.

3. En küçük hatalarını bile büyük görürler. (Zira kime karşı günah işlediklerinin farkındadırlar.)

İkinci sınıf (Hak dostları), Reca (ümit) sahibi kimselerdir. Bunlar da:

1. Her hal ve hareketlerinde insanlara fazilet ve güzellikler sergileyerek örnek olurlar.

2. Mallarını Hak yolunda sarf ederek insanların en cömertlerin-den olurlar.

3. Allah’ın kullarına karşı daima hüsnü zan içindedirler.

Üçüncü sınıf (Hak dostları) ise aşk ve muhabbet vecdiyle Rab-bine ibadet edenler (arifler)dir. Bunlar da:

1. Sevdikleri şeyleri (Allah için) infak ederler.

2. Her hal ve hareketlerinde Allah rızasını hedeflerler. Bu yüzden cahillerin kınamalarına aldırmaz, onların kaba davranışlarından rahatsız olmazlar.

3. Nefislerine ağır gelen şeyleri nefislerinin muhalefetine rağmen ifaya çalışırlar. Bütün hâl ve hareketlerinde Allah’ın emir ve nehiylerine itaat ederler.” (İbn-i Haceri’l-Askalânî, Münebbihât, s. 94-95)

“Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün!”

“Hakkı tanıyan ariflerin kölesi ol!”

“Sana yol göstermek isteyenden halini gizleme! Aksi takdirde kendini aldatırsın.”

“Kendini ıslah et ki, insanlar da sana karşı iyi davransınlar.”

“Dört kimse Allah’ın Salih kullarındandır:

1. Tövbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen.

2. Günahkarların affı için Rab-bine yalvaran.

3. Din kardeşine gıyabında dua eden.

4. Kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan.”

“Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir.”

“İman sadece camilerde, mal cimriler-de, silah kork aklarda, yetki zayıflarda olursa işler bozulur.”

“Akıllı kimse takva sahibi olan, akılsız da zalim olandır.”

“Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de vereceğini vaat ettiği mükafatı azap ile birlikte zikretti ki, bu vesileyle kul ibadete rağbet etsin ve azaptan korksun.”

“Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak. Daha güzelini yapmaya gayret et.”

“İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder.”

“Şöhretten kaç ki, şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki, sana hayat verilsin.”

“Hiçbir bela yoktur ki, ondan daha kötüsü olmasın.”

“Sabırda zarar; hüzün ve telaşta fayda yoktur.”

“Sabır imanın yarısı, yakin ise tamamıdır.”

“Allah’tan afiyet isteyiniz. Hiç kimseye yakinden (kati bir imandan) sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir.”

“Bana göre afiyette olup şükretmem, imtihan edilip sabretmem-den daha makbuldür.”

“Dünya müminlerin pazarı, gece ile gündüz sermayeleri, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem de zararları-dır.”

“Hazret-i Peygamber’e salavat getirmek günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk yok eder. Ona (muhabbet ve ihlasla) selam göndermek pek çok köle azat etmekten daha faziletlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek ise riyazet ve mücahededen, Allah yolunda kılıç sallamaktan daha üstündür.” (Bağdadi, Târihu Bağdâd, VII, 161)

“Allah ile mahlukatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak O’na itaat ve emirlerine tabi olmakla mümkündür.”

“Allah, kulunun amelsiz sözünden razı olmaz.”

“Çok söz, kişiyi unutkan yapar.”

 

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Seni Düşünürüm - Nazim HİKMET Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top