Buradasınız: Anasayfa / Okul Ödevler / Amasya tarihi hakkında bilgi

Amasya tarihi hakkında bilgi

Sponsor Bağlantılar

AMASYA TARİHİ – Genel Özellikleri

Hüseyin Hüsâmeddin Yasar’ın (ö. 1939) şehir tarihçiliğine öncülük ettiği kabul edilen eseri.
Eser sadece bir şehir ve bölge tarihi değil genel Türk tarihini ele alan bir incelemedir. On iki cilt olarak hazırlanan Amasya Tarihi’nın ancak ilk dört cildi ile IV. cildin “bakiyesi” yayımlanabilmiş, V. cilt kaybolmuş, VI-XII arasındaki diğer yedi cilt ise neşredilmek üzere Amasya Belediyesi tarafından satın alınmıştır.
Amasya Tarihi’nın I. Cildi [41] Amasya şehrinin dinî ve kültürel müesseselerine ayrılmıştır. Burada şehrin kuruluşu, çeşitli semtleri, kaleleri, mağaraları, mahalleleri, camileri ve türbeleri, edipleri ve hattatları. tarikat şeyhleri ile tekkeleri, âlimleri ve medreseleri, bucakları, ilçeleri ve kasabaları anlatılır. II. cilt [42] genel Türk tarihi mahiyetinde olup bu ciltte şu konular ele alınmıştır: Türkler’in vasıfları ve meziyetleri, Araplar’ın Türkler hakkındaki takdirleri, Türkler’in nesepleri, Türkmenler’in nesli ve kabileleri. Tatarlar, Çerkezler, Gürcüler. Lazlar, Türkler’in eski dinleri, Anadolu’da Hititler, Battal Gazi, Türkmenler’in İslâmiyet’i kabulü ve türkmen kelimesi; Azerbaycan. Erzurum ve civarı. Komanlar. Ermeniler ve Rumlar; Amasya’nın tarihi: Turanîler. Hititler ve Türkmenler.

Dânişmend Gazi. Selçuklular, Kılıcarslan, Osmanlılar. Osmanlılar zamanında Beylikler; Amasya Valisi Şehabeddin Şâdi Bey’in 73e’da [43] vefatıyla İlhanlı hükümetinin yetmiş sekiz yıllık saltanatının son bulması. III. ciltte [44] esas itibariyle 706 [45] yılında Amasya ayanı ve Âzerîler’den başlayarak Amasya tarihi: Beylikler dönemi, Yıldırım Bayezid’in Amasya emareti, Osmanlılar devri. 1608’de Serdârıekrem Kuyucu Murad Paşa’nın Amasya ile bütün o bölgeyi eşkıyadan temizlemesi ele alınmaktadır. IV. cilt [46] ve bakiyesi [47] 1017’den [48] 1099’a [49] kadar geçen dönemde Amasya’da yetişen âlimlere, şeyhlere ve buraya gelen valilere yani Amasya ile ilgili şahsiyetlerin hayat ve faaliyetlerine ayrılmıştır. Yayımlanmayan ciltlerin muhtevasının da önceki ciltlerde olduğu gibi Amasya’nın XVII. yüzyıldan sonraki tarihî ve kültürel meseleleriyle ilgili olduğu bildirilmektedir.
F. Babinger. sadece yayımlanan kısmı 1800 sayfa kadar tutan Amasya Tarihi’nin bazı konularda “gerçek bir hazine” olduğunu söylemektedir. Eser hazırlanırken Tezkire-i Abdî [50] Tezkire-i İlmiyye [51] Amasya Meşâhİri ve Amasya Tarihî [52] ile Kitabeler i. [53] başvurulan kaynakların çoğunlukla gösterilmemiş olması ilmî değeri hakkında bazı araştırmacılarda tereddütlere yol açmış olmakla beraber, Amasya Tarihi şehir tarihçiliği bakımından son derece dikkate değer önemli bir eserdir. I. cildi kısmen sadeleştirilerek yeni harflerle de yayımlanmıştır. [54]

Bibliyografya:

1- Fr. Babinger, Von Amurath zu Amurath-Aufsatze und Abhandiungen zur Geschichte Südosteuropas und der 2- Leuante, München 1962, 1, 132.
3- Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul 1966, II, 649, 656.
4- Levend. Türk Edebiyatı Tarihi, s. 457-458.
5- Turgut Akpınar, “Amasya Tarihi Yazan Hüseyin Hüsameddin ve Bilinmeyen Eserleri”, Bibliyografya-Kitap Haberleri Bülteni, 1-3, İstanbul 1972, s. 163-168.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Amasya bimarhanesi hakkında bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top