Buradasınız: Anasayfa / Okul Ödevler / Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir?

Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir?

Sponsor Bağlantılar

Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir kısaca yaza bilir misiniz?
Cumhurbaşkanı, devletinin başıdır ve Türkiye cumhuriyetinin birliğini temsil eder.Anayasanın devlet organlarında düzenli bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.Anayasaya uyarak yaptığı görev ve sorumlulukları şunlardır;
Yasama ile ilgili olan yetkileri;
Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış konuşmasını yapmak,
Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek,
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,
Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa’ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak,
Yasaları yayımlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

Yürütme alanına ilişkin olan yetkileri;
Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu’na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulunu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
Genelkurmay Başkanını atamak,
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,
Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,
Kararnameleri imzalamak,
Milli Güvenlik Kurulu’na Başkanlık etmek,
Üniversite rektörlerini seçmek,
Yüksek öğretim Kurulu üyelerini seçmek,

Yargı ile ilgili olan yetkileri;
Danış-tay üyelerinin dörtte birini seçmek.
Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı-vekilini seçmek.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek.
Askeri Yargıtay üyelerini seçmek.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri yukarıda saydıklarımızdır. Eksik bir şey görürseniz bildirirseniz sevinirim.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Emeviler döneminde doğuda ve batıda feth edilen yerler neresidir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: cumhurbaşkanının görevleri, cumhurbaşkanının görevleri nelerdir, cumhurbaşkanın görevleri nelerdir, cumhurbaşkanı görevleri nelerdir, cumhurbaşkanının görevleri nelerdir kısaca, cumhurbaşkanının görevleri kısaca, cumhurbaşkanı\nın görevleri, cumhurbaşkanı görevleri kısaca, cumhurbaşkanın görevleri nelerdir kısaca

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top