Buradasınız: Anasayfa / Okul Ödevler / Haşr suresinin fazileti ile ilgili hadisler

Haşr suresinin fazileti ile ilgili hadisler

Sponsor Bağlantılar

Haşr suresinin fazileti ile ilgili hadisler kısaca yazar mısınız?
Peygamber efendimiz haşr suresi, özellikle son ayetleri hakkında çokça tavsiyelerde bulunmuştur. Peygamberimizin bu surenin faziletine dair söylemiş olduğu bazı hadisleri sıralamaya çalıştık. Her sabah ve akşam okuyun ve okutturun.
Haşr suresi hakkında hadisler
1. Ma’kıl İbnu Yesar (r.a)’dan; Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim sabaha erdiği zaman üç kere “Euzubillahi’s-semi’il-alim mine’ş-şeytani’r-racim” der ve Haşr suresinden üç ayet okursa, Allah onun için yetmiş bin meleği vekil tayin eder de onlar, akşam oluncaya kadar kendisine rahmet okurlar. Şayet o gün ölecek olsa şehid olarak ölür. Akşam vaktinde aynı şekilde okuyacak olsa (keza sabaha kadar aynı şeyler söz konusudur). Kaynak: Tirmizi, Fedfailu’l-Kur’An 22, (2923)
2. Kim sabah kalkarken üç defa ‘Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm = Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım’ der ve Haşir Sûresi’nin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehid olarak ölür. Kim geceye girerken okursa o da aynı dereceye ulaşır. (Tirmizî, Fedâilü`l-Kur`ân 22, Mevakıt 65; Müsned, 5/26)
3. Enes bin Malik (Radıyallahü Anh)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir kişiye, yatağına yatacağın vakit Haşr Suresini okumayı vasiyet etmiş ve: “Ölürsen, şehid olarak ölürsün” veya “cennet ehlinden olursun” buyurmuştur. Münziri, Tergib ve Terhib, 1/416
4. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Haşr Suresini okursa, Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlar.Kadı Beyzâvî, Beyzâvî Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vîl), 2/484
5. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim sabahladığında üç kere [E’ûzü billahissemî’ıl alîmi mineşşeytânirracîm.] der. Sonra Besmele ile beraber Haşr Suresinin 21-24. ayetlerini okursa ve o gece veya gündüz ölürse, muhakkak cenneti kendisine vacip kılmış olur.” Suyutî, Câmi’ussağir, 6/201,no.8943; Beyhaki, Şü’abül-İmân, 2/492
6. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) uyumadan önce Müsebbihat (İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün, ve A’la) surelerini okurdu. Ebu Davud, Edeb, 17; Tirmizi, Fedailül-Kur’an, 21
7. Bir Başka hadisi şerifte de şöylke zikredilmiştir: “Her kim sabah olduğunda Haşr suresinin sonundan 3 ayet okursa, Allah(‘u Teala) o kişiye akşama kadar dua ve istiğfar etmek üzere 70.000 melek görevlendirir. O gün ölürse, şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır. Dârimi, Fedâilül-Kurân, 22,no.3426
8. Bir hadisi şerifte şöyle zikredilmiştir: “Her kim Haşr Suresinin sonunu okur da, o gün veya gece ölürse, yapmış olduğu bütün günahları silinir.” Suyuti, Dürru’l-Mensûr, 8/122

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Emeviler döneminde doğuda ve batıda feth edilen yerler neresidir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: haşr suresinin fazileti, haşr suresi faziletleri, haşr süresinin faziletleri

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top