Buradasınız: Anasayfa / Sahabeler ve İslam Alimleri / hz osman bin affan hayatı

hz osman bin affan hayatı

Sponsor Bağlantılar

Osman İbn-i Affan (Osman ibn Affân)

Osman İbn-i Affan, Kureyş’in ulularındandır. Fil vakasından 6 yıl sonra doğmuştur. Ticaretle meşgul olmuş, halk arasında sayılıp sevilmiştir.

Hz. Ebubekir’in delaletiyle Müs­lüman olan Hz. Osman, Habeş’e ilk hicret eden­lerdendir. Servetini İslam yolu­na sarfemiş, Medine’de yaşanan su sıkıntısı sebebiyle Revme kuyusunu satın alıp Müslümanlara vakfetmiştir. Bizans’a karşı hazırlanan Tebük Seferi’nde ordunun teçhizatına bütün servetini veren odur. Resûl-i Ekrem bunu takdir ederek,
“Osman’a bun­dan böyle yaptıkları zarar vermez.”

demiştir. Cennetle müjdelenen 10 ki­şiden biridir. 6 kişilik şûraya dâhildir. Kur’an’ı istinşah ettirip dağıtan odur. Hudeybiye musalahasında Mekke’ye giden elçi odur. 146 Hadis rivayet etmiştir. İlim, takva, hayâ sahibidir.
İçtihad ve re’y yoluyla hükmetmiştir. Şûra meclisinin ittifakiyle Halife se­çilmiştir. Hilafeti zamanında birçok yer­ler fethedilmiştir. Ancak bazı valilerin yolsuzluklandan onu sorumlu tutmuşlardır. Bu durumdan istifade eden İbn-i Sevda adıyla tarihe geçen Abdullah İbn-i Sebe adındaki Yahudi, Müslüman görünerek araya fitne sokmuş, bunun üzerine Irak ve Mısır’­dan gelen asiler Medine’yi muhasara etmişler, Hz. Osman’ı evinde Kur’an okurken şehid edip, karısının da elini kesmişlerdir.

Osman İbn-i Affan veya Osman ibn Affân (d. 580 – ö. 17 Temmuz 656), Dört Büyük Halife’den üçüncüsü ve sahabilerdendir. 644 yılından 656’daki ölümüne kadar, 12 yıl boyunca, halifelik yapmıştır; Dört Büyük Halife’den en uzun süre halifelik yapan odur. Şia’da halifeliği kabul edilmeyen sahabedendir; zira Şii inancına göre hüküm sürmesi gereken ilk halife Hz. Ali’dir. Ümeyyeoğullarından olan Osman’ın künyesi Ebû Abdullah’tır. Bunun dışında Ebu Leyla olarak da anıldığı olurdu.

Ebu Bekir’n yakın arkadaşlarından olan Hz. Osman, İslam’a inanan ilk kişilerdendir. Aynı zamanda İslam peygamberi Hz. Muhammed’in de damadı olmuştur. Peygamberin önce Rukiyye isimli kızıyla evlenmiş, Rukiyye’nin vefat etmesiyle diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmiştir. Ümmü Gülsüm de kendisinden önce vefat etmiştir. Peygamberin iki kez damadı olması, iki kızıyla evlenmiş olması hasebiyle ‘Zi’n-Nureyn’ yani “iki nur sahibi” olarak da anılır.
Habeşistan’a hicret eden ilk sahabilerden olan Hz. Osman daha sonra Mekke’ye geri dönmüş, Medine’ye hicret kararının alınmasından sonra da Medine’ye hicret etmiştir. Bedir Savaşı dışında peygamberin hayatta olduğu dönemde yapılan tüm büyük savaşlara katılmış olan Hz. Osman, peygamberin Veda Haccı’nda da peygamberin yanında yer almıştır. Peygamberin vefatından sonra halife seçilen Ebu Bekir’e bey’at etmiş, Ridde Savaşları sırasında Hz. Ebu Bekir’in danışmanı olarak Medine’de kalmıştır.

Hz. Ebu Bekir’in Hz. Ömer’i bir sonraki halife olarak tayin eden belgesini kaleme alan da Hz. Osman’dır. Hz. Ömer’in hilafeti sırasında ona danışmanlık yapmış, Medine’de kalmıştır. Hz. Ömer kendisinden sonra aralarından bir sonraki halifenin seçileceği bir şura kurulmasını talep etmiştir. Hz. Ömer’den sonra kimin halife olacağı tartışmaları sırasında arabulucu Abdurrahman bin Avf’ın, başkalarının görüşlerini de alarak kendisini seçmesiyle halife olmuş, kendisiyle birlikte halifeliğe düşünülen Hz. Ali de kendisine bey’at etmiştir. Halife olduğu dönemde İslam Devleti’nin sınırları genişlemiş, bir donanma kurulmuş, birçok ekonomik reform gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ilk İslamî paralar da onun zamanında basılmıştır. (Bunlar üzerine “Bismillah” basılmış İran dirhemleri idi. İlk İslam Devleti dirhemi daha sonraları Emeviler döneminde basılmıştır.) Ayrıca Kabe ve Mescid-i Nebevi de onun zamanında genişletilmiştir.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan hz ömer b hattab hayatı Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yoruma kapalı.

Scroll To Top