Buradasınız: Anasayfa / Sorular ve Cevaplar / Muktedir Billah Kimdir? Hayatı, Yaşadığı Dönem Hakkında Bilgi

Muktedir Billah Kimdir? Hayatı, Yaşadığı Dönem Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

Muktedir-Billah Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi – Hikmetli

Ebü’l-Fazl el-Muktedir-Billâh Ca’fer b. Ahmed el-Mu’taztd-Billâh el-Abbâsî (ö. 320/932) Abbasî halifesi (908-932).

22 Ramazan 282’de (14 Kasım 895) doğdu. Halife Mu’tazıd-Billâh’ın oğlu olup annesi Türk asıllı Seyyide Şağab Hatun’-dur. Halife Müktefî-Billâh’ın hastalığı ağırlaşınca Vezir Abbas b. Hasan el-Cercerâî yerine kimin getirileceği konusunda divan katipleriyle istişare etti ve görüşmeler so­nunda Müktefî-Billâh’ın kardeşi Cafer, Muktedir- Billâh lakabıyla halife ilan edildi.[13 Zilkade 295/ 14 Ağustos 908] Bunda Muktedir-Billâh’ın Ölüm döşeğindeyken yerine Cafer’i vasiyet etmesinin önemli rol oynadığı söylenebilir.

Halifenin yaşının küçüklüğünden istifade edip devleti tek başına yönetmeye baş­layan Vezir Abbas, bir süre sonra Muktedir’in yerine Ebu Abdullah Muhammed b. Mu’temid-Alellah’ı halife yapmaya karar verdi ve kendisiyle mektuplaşarak anlaşmaya vardı. Planını gerçekleştirebilmek için Sâmânî hükümdarının hâcibi Pars ı (Bars) yardıma çağırdı. Ancak bu sırada Ebu Abdullah Muhammed ile Sâhibü’ş-şurta İbn Amraveyh arasında anlaşmazlık çıktı. Muhammed b. Mu’temid öfkelenip felç geçirdi ve ertesi gün vefat etti. Böylece Muktedir’! hilafetten uzaklaştırma çabalarının ilki sonuçsuz kaldıysa da Vezir Abbas’m bu husustaki çalışmaları sona ermedi. Başta kendisi olmak üzere ileri gelen devlet adamları, kumandanlar, kadı ve katiplerin çoğu Abdullah b. Mu’tez-Billâh’ı halife yapmak istiyordu. Bu konuda kendisiyle görüşüp onayını aldılar ve iktidar değişikliğini kan dökmeden gerçekleştirmeye karar verdiler. Ancak vezir, kısa bir süre sonra Muktedir’in hilafette kalmasının kendi çıkarları açısından daha doğru olacağını düşünmeye başladı. Bunun üzerine kumandanlardan Hüseyin b. Ham­dan b. Hamdûn, Bedr el-A’cemî ve Vasıf b. Süvâr Tekin veziri öldürüp ertesi gün Muktedir-Billâh’ı hallederek yerine İbnü’l-Mu’tezz’i Murtazî-Billâh [Râzî-Billâh. Muntasıf-Billâh] lakabıyla halife ilan ettiler.[21 Rebîülevvel 296/ 18 Aralık 908] Ebu Abdullah İbnul-Cerrah da vezir oldu.

Her tarafa mektuplar yollayıp halife olduğunu bildiren İbnü’l-Mu’tez. Muktedir-Billâh’a da haber göndererek yerini terk-etmesini istedi. Muktedir, hazırlıklarını tamamlayıp hilafet merkezinden ayrılmak üzereyken yakın adamlarından bir kısmı karşı koymayı teklif etti. Cesaretlenen Muktedir taraftarlarını silahlandırdı. Onların daha güçlü olduğunu gören İbnü’l-Mu’tez veziri Muhammed b. Davud b. Cerrah ile birlikte Bağdat’tan ayrıldı. Bu olaylar sırasında Bağdat çapulcular tarafından yağmalandı. Bir süre sonra nüfuzlu kumandan Munis el-Muzaffer’in desteklediği Muktedir-Billah tekrar halife ilan edildi. Muktedir, İbnü’l-Furât el-Âkülfyi vezir, Munis el-Muzaffer’i sâhibü’ş-şurta tayin edip Bağdat’ta düzeni sağlamaya çalıştı.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan İmanın şartları peygamberlere iman Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top