Buradasınız: Anasayfa / Sorularla İslamiyet / Adağın Çeşitleri Nelerdir

Adağın Çeşitleri Nelerdir

Sponsor Bağlantılar

Adağın Çeşitleri

Adaklar, genel olarak bir şarta bağlanıp bağlanmamalarına göre mutlak ve muallak olmak üzere iki bölüme ayrıldığı gibi bunların da kendi aralarında bazı kısımları vardır. [400]

Mutlak Adak.

Herhangi bir şarta bağ­lanmadan Allah rızası için yapılan adak­tır. “Allah için şu kadar gün oruç tuta­cağım”, “Kurban keseceğim”, “Namaz kılacağım” gibi ifadelerle yapılan adak­lar bu türe girer. Adağın günü belirtil­mişse buna muayyen adak, belirtilme­mişse gayri muayyen adak denir.

Muallak (Mukayyed) Adak.

Bir nimete kavuşmak, bir felâketi savmak için ve­ya herhangi bir olayın meydana gelme­si şart koşularak yapılan adaktır. “Has­tam iyileşirse”, “Sınıfımı geçersem”, “Fa­lan kimse gelirse” gibi. Bu adak da iki kısma ayrılır:

a- Gerçekleşmesi istenen bir şarta bağlanan adak. Yukarıdaki Örneklerde görüldüğü gibi bu tür adak­ta, adak adayan kimse şartın gerçek­leşmesini ve Allah rızası için adadığı ibadeti yapmayı arzulamaktadır,

b- Gerçekleşmesi istenmeyen bir şarta bağlanan adak. “Falan işi yaparsam”, “Falanla konuşursam”, “Yalan söyler­sem” gibi. Bu tür adakta asıl maksat adak ve ibadet olmayıp bir işi yapıp yapmama konusunda kişinin kendi ira­desini kontrol etmesidir. Bu özelliği ba­kımından bu kısma giren adaklar bir nevi yemin sayılmaktadır. Genel olarak Şafiî ve Hanbelî âlimler, bu iki tür adak­tan birincisine nezrü’t-teberriir (nezrü’t-tâ’a). ikincisine de nezrü’l-lecâc ve’l-gazab adını verirler. Adaklar ister mutlak ister muallak olsun, adanan şey ismen belirtilmemişse (“Allah için adağım ol­sun” gibi) buna da müphem adak denir. [402] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan islamda İsim Koyma Hakkında Bilgiler Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top