Buradasınız: Anasayfa / Sorularla İslamiyet / Cemaleddin Efgani Hakkında Bilgi Verir Misiniz?Eserlerini Okumak Zararlı Mıdır?

Cemaleddin Efgani Hakkında Bilgi Verir Misiniz?Eserlerini Okumak Zararlı Mıdır?

Sponsor Bağlantılar

Cemaleddin Efgani Hakkında Bilgi Verir Misiniz?Eserlerini Okumak Zararlı Mıdır?

Cemaleddin Efgani

İleri görüşlü ve açık fikirli bir bilgin, büyük bir mütefekkir olarak tanınan Cemaleddin Efgânî (1254-1314 / 1836-1897) her şeyden evvel şarkın uyandırıcılarından biridir. İslam alemine hürriyet fikrini aşılamış, Müslümanları uyandırmak için çalışmıştır. Hem muharrir hem de hatip bir kişi idi. Onun iki gayesi vardı:

İslam’ı uyandırmak, ıslahat yapmak, medeniyet yolunu göstermek

Müslüman ülkelerini Avrupalıların siyasî ve iktisadî nüfuzundan kurtarmak.

O, Müslümanları cehalet karanlığından, gaflet bataklıklarından kurtarmak için çalıştı.

İstilacılara karşı amansız bir düşmandı. Milliyeti ile ilgili rivayetler muhteliftir. Mısır’a gitti orada uzun süre kalamayıp 1286/1870 yılında İstanbul’a geldi. Büyük camilerde vaazlar etti. Dâru’l-Fünun’da konferans verdi. İslam birliğinin tesisi için II. Abdülhamid Han tarafından görevli olarak İran’a gönderildi. Ancak İranlılar İslam Birliği ile ilgili teklifleri reddettiler.

Maalesef zaman zaman İslam dünyasında yapılan yanlışlıklardan biri tekfir meselesidir. Bu hususta Cemaleddin Afgani de tekfire muhatap olmuş olanlardan biridir. Mehmet Akif bu hususu şiddetle reddeder ve şöyle der: “Müslümanlıkta en güç bir şey varsa o da bir adama dinsiz payesini vermekten ibaret olduğu halde fazlını, irfanını, ikbalini, şöhretini çekemediğimiz, yahut tarz-ı tefekkürünü kendi meşrebimize muvafık görmediğimiz kimseleri bu hasbî rütbe ile nazardan düşürmek nedense bize pek kolay geliyor.( Mehmet Akif, Sırat-ı Müstakim, sayı 91, Cemaziyelevvel 1328 / Mayıs 1326)

Sonuç olarak Cemaleddin Afgani, zamanında yaşayan Müslümanların içinde bulundukları yanlışlıklardan ve gerilikten kurtarmak için gayret gösteren önemli simalardan biridir. (Geniş bilgi için bkz. Osman Keskioğlu, “Cemaleddin Efgânî”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 1962, Ankara 1963, s. 91 vd..; Hamid İnayet, Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri, İstanbul 1997, s. 95 vd..)

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Peygamber Efendimize (asv) Salavat Getirirken Seyyidina Kelimesini Söylemenin Hükmü Nedir? Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top