Buradasınız: Anasayfa / Sorularla İslamiyet / Cinlerin Hayvanları Varmıdır

Cinlerin Hayvanları Varmıdır

Sponsor Bağlantılar

cinlerin hayvanları varmıdır?
cinler ve hayvanlar
Cinlerin hayvanları var mı?

cinlerin hayvanları varmıdır?

cinlerin hayvanları varmıdır?

Bu konu hakkında Alkame’den rivayet edilen bir hadisle cevap verelim.

Cevap:
Alkame diyor ki: Ben Abdullah b.Mesut radıyallahu anh’a sordum ve “Sizden herhangi biriniz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cin gecesinde bulundu mu?” dedim. İbn mesud radıyallahu anh söyle dedi: “Hayır, lakin bir gece biz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunduk. Bir ara onu kaybettik ve kendisini vadilerde, dağ yollarında aradık. ‘Acaba kaçırıldı mı, yoksa suikast mı yapıldı?’ dedik ve böylece bir kavmin geceleyebileceği en kötü geceyi geçirdik. Sabah olunca birde baktık ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hirâ Dağı tarafından çıka gelmiş. ’Ey Allah’ın Rasûlü! Seni kaybettik, aradık fakat bulamadık. Bu yüzden bir kavmin geceleyeceği en kötü geceyi geçirdik’ dedik. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selem ‘Bana cinlerin davetçisi geldi. Onunla birlikte gittim ve cinlere Kur’ân okudum’ buyurdu ve bizi götürerek cinlerin izlerini, ateşlerinin eserlerini gösterdi. Cinler Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ‘den azık (yiyecek) istemişler, oda ‘Elinize geçen, üzerine besmele çekilmiş her kemik, olabildiği kadar bol etli olarak sizin yiyeceğinizdir. Her hayvan kığı (2559) da hayvanlarınıza yemdir’ buyurmuş. Müteakiben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ‘Binaenaleyh siz bunlarla taharetlenmeyin (temizlenmeyin). Çünkü bunlar kardeşlerinizin yiyeceğidir ‘buyurdu.”(2560)

Kaynak:
2559:Kığı, koyun, keçi, deve gibi hayvanların çıkardıkları yuvarlak dışkılarıdır.
2560: Müslim, salât 150, no: 450; Tirmizi, Tefsir, Sûretu’l-Ahkâf 3, no: 3258; Ahmed b.Hambel, I, 436, 457…

Bu Konu hakkında Hasan Karakaya’nın Akaid kitabında 739.sayfada yer almaktadır.

_____________________________________________________

Cinlerin azığı ile ilgili hadiste bu soruya cevap var:

2. (786)- Alkame anlatıyor: “İbni Mes’ud (radıyallahu anh)’a dedim ki:

“- Sizden kimse, cin gecesinde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e refakat etti mi?”

“- Hayır, dedi, bizden kimse ona refakat etmedi. Ancak bir gece O’nunla (aleyhissalâtu vesselâm) beraberdik. Bir ara onu kaybettik. Kendisini vadilerde ve dağ yollarında aradık. Bulamayınca: “Yoksa uçurulmuş veya kaçırılmış olmasın?” dedik. Böylece, geçirilmesi mümkün en kötü bir gece geçirdik. Sabah olunca, bir de baktık ki Hira tarafından geliyor.

“- Ey Allah’ın Resulü, biz seni kaybettik, çok aradık ve bulamadık. Bu sebeple geçirilmesi mümkün en fena bir gece geçirdik” dedik.

“- Bana cinlerin davetçisi geldi. Beraber gittik. Onlara Kur’an-ı Kerim’i okudum” buyurdular. Sonra bizi götürerek cinlerin izlerini, ateşlerinin kalıntılarını bize gösterdi.

Cinler kendisine yiyeceklerini sormuşlar. O da: “Elinize geçen, üzerine Allah’ın ismi zikredilmiş her kemik, olabildiği kadar bol etli olarak sizindir. Her deve ve at mayısı da hayvanlarınızın yemidir” buyurmuşlar.

Sonra Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize şu tenbihte bulundu: “Sakın bu iki şeyle (kemik ve kuru hayvan mayısı) abdest bozduktan sonra istinca etmeyin, çünkü onlar (cinnî olan) din kardeşlerinizin yiyecekleridir.”

[Müslim, Salat 150 (450); Tirmizî, Tefsir, Ahkâf, (3254); Ebu Dâvud, Tahâret 42, (85).>

AÇIKLAMA:

Bu rivayet, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in cinlerle temas kurduğunu, onlara Kur’ân-ı Kerim’i okuduğunu, onların bir kısım suallerine cevap vererek onları da irşad ettiğini bildirmektedir.

Hadis, cin gecesinde İbnu Mes’ud (radıyallahu anh)’un Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’le birlikte olmadığını göstermektedir. Ebu Dâvud ve diğer bazı kitaplarda, İbnu Mes’ud’un cin gecesinde hazır bulunmasını (huzurunu) ve nebizle abdesti te’yid eden rivayet, bu rivayetle cerhedilmiş ve reddedilmiş olmaktadır. Zira bu rivayet sahih, nebiz hadisi zayıftır.

Dârekutnî’nin beyânına göre buradaki İbnu Mes’ud hadisi,

“Bize cinlerin ve ateşlerinin izlerini gösterdi” cümlesinde sona erer. Geri kalan kısım İbnu Şâbi’nin dercidir. Hadisi Şa’bî’den rivayet eden bütün râviler onu Şa’bi’nin sözü olmak üzere rivayet etmişlerdir. Ancak gaybe müteallik bu açıklamanın Şa’bi’ye ait olması düşünülemez. O bunu, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’tan intikal eden rivayetlerden işitmiş olmalıdır. Hadisin bu kısmı İbnu Mes’ud rivayetinde yoktur.

Cinlerin yiyecek hususundaki sualleri, kendileriyle ilgili bazı şeyleri sorduklarını göstermektedir. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın:

“Üzerine besmele çekilmiş kemik” sözü farklı anlaşılmalara imkân tanımıştır:

Keserken mi, yoksa yerken mi besmele çekilen? Ancak âlimler, üzerine besmele çekilen kemiğin mü’min cinlerin yiyeceğini, besmele çekilmeyen kemiklerin de kâfir cinlerin yiyeceğini teşkil ettiğinde müttefiktirler.

Bu hadis, cinlerle ve hatta yiyecekleriyle ilgili bir kısım soruları hatıra getirebilir. Pratik faydası olmayan bu çeşit gaybî meselelerde, nasslarda geleni olduğu gibi kabul edip geçmenin, bunlarla meşgul olmamanın mü’minlik edebine en uygun tarz olduğunu belirtmek isteriz.

Bu hadisin pratik yönü, kemik ve kuru mayısı istincada kullanmamanın gereğidir. Kır ve köy hayatında bunların bilinmesi lüzumludur.

(İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte Tercüme Ve Şerhi)

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Aşure günü ile ilgili hadisi şerifler Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: cinlerin hayvanları varmıdır

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top