Buradasınız: Anasayfa / Sorularla İslamiyet / imanın şartları Allah’a inanmak Kısaca

imanın şartları Allah’a inanmak Kısaca

Sponsor Bağlantılar
İmanın ilk şartlarından biri olan “Allah’a iman” en başta gelmektedir.İmanın geçerli olması için bu şart olması gerekir.Bu sadece Allah’a iman ile sınırlı değildir.İmanın diğer şartlarını da kabul etmek gerekir.
ALLAH’A İNANMAK

1- Allah’a iman

Allah’u teala, Vacib-ül-vücud (varlığı lazım olan) ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah (c.c) zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez.
Allah’a iman, Allah’ı yüksek sıfatlarla vasıflamak ve noksan sıfatlardan uzak tutmaktır.

Allah’ın (c.c) varlığına ve birliğine inandım, iman ettim, kalbimle tasdik, dilimle ikrar ettim demektir. Allah vardır ve birdir. Bütün ibadetler yalnızca  O’na yapılır.

“Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar”.(Bakara, 4)

Allah’u Teala sayı bakımından değil, ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. Yani zatında ve sıfatlarında hiçbir şekilde O’na ortak yoktur. Bütün mahlukatın zat ve sıfatları, kendilerini yaratanın zat ve sıfatlarına benzemediği gibi, yaratanın zat ve sıfatları da, yarattıklarından hiçbirinin zat ve sıfatlarına benzemez.

Allahü teâlâ bir şeyi dilerse yapar, dilerse yapmaz.

Bütün mahlûkâtın her uzvunun, her hücresinin yaratıcısı, yoktan var edicisi yalnız Allahü teâlâdır. Allahü teâlânın zatının hakikatını hiçbir kimse bilemez. Akla ve hayale gelenlerin hepsinden münezzehdir, berîdir. Zâtını akla, hayâle getirmek caiz değildir. Ancak, Kur’ân-ı kerîmde beyan buyurulan sıfatlarını, ismlerini ezberleyip, ülûhiyyetini bunlarla tasdîk ve ikrâr etmelidir. Bütün sıfatları ve ismleri ezelîdir, ebedîdir. Zâtı, hiç bir yerde durmadığı gibi, bilinen altı cihetten de münezzehdir.

“Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler”. (En’am, 48)

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan İmanın Şartları Nelerdir Başlıklı makalemizde 6 imanın şartı, imanın şartı hangileridir ve İmanın Şartları hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top