Buradasınız: Anasayfa / Sorularla İslamiyet / İslamda miras nasıl taksim yapılır?

İslamda miras nasıl taksim yapılır?

Sponsor Bağlantılar

İslamda Miras Sistemi Nasıldır?
İslam Hukukuna Göre Miras Paylaşımı Nasıl Olmalıdır?

FERAİZ HESABINDA GEÇERLİ OLAN KIRK MESELE

(Feraiz hakkında bizim için lazım olacak olan 40 meseledir.)

 BABANIN 3 HALİ VARDIR:

1-Altıda bir alır. Ölünün bir veya birkaç oğlu veya oğlunun oğulları olsa, babası altıda bir hisse alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, babası 10 milyarı alır, kalanı ölünün oğluna kalır.

2- Farz hisse (altıda bir) ile birlikte asaba olur. (kalanı alır)

Ölünün bir veya daha fazla kızı veya oğlunun kızı ile babası kalsa, baba önce farz hissesi olan altıda biri alır. Kızlar malın yarısını alır, geri kalanı baba asaba olarak alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, baba evvela 10 milyarı alır, iki kızı için 30 milyar verilir, kalan 20 milyar yine babaya verilir.

3- Asaba olur ve kalanı alır. Ölünün oğlu veya oğlunun oğlu olmadığında baba diğer hisse sahiblerinden kalanın tamamını asaba olarak alır. Ölünün bir hanımı olsa, ona dörttebir verilir, geri kalanın tamamını babası alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, ölünün hanımı için 15 milyar verilir, kalan 45 milyar babaya verilir.

SAHİH DEDENİN 4 HALİ VARDIR.

1- Farz hissesi altıda bir. Ölünün babası olmayıp, sadece bir veya daha fazla oğlu ve oğlunun oğlu bulununca dedesi altıda bir alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, dedesine 10 milyar verilir, kalan 50 milyar oğullarına verilir.

2- Farz ile asaba olması. Bu, ölünün dedesi ile beraber kızı veya kızının kızı veya oğlunun kızı bulunduğu haldedir. Dede farz olarak altıda biri alınca, kızlar yarım hisseyi alırlar, geri kalanı tekrar dede asaba olarak alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, dedeye önce 10 milyar verilir, kızlara 30 milyar verilir, kalan 20 milyar dedeye verilir.

3- Sadece asaba olması. Ölünün babası, oğlu ve oğlunun oğlu olmadığında diğer hisse sahiplerinden kalan malın tamamını asaba olarak dede alır. Ölünün hanımı kalsa, ona dörttebir verilir, geri kalanı dede asaba olarak alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, ölünün hanımına 15 milyar verilir, geri kalan 45 milyar dedeye verilir.

4- Düşmesi hali. Ölünün babası varsa, dede miras alamaz.

EVLADI ÜMMÜN (Anne tarafından erkek ve kız kardeşlerin) 3 HALİ VARDIR

1- Altıda bir. Ölünün babası-dedeleri-oğlu-oğlun oğulları bulunmayınca ölünün anne tarafından bir olan tek erkek veya kız kardeşe malın altıda biri verilir.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, 10 milyarı anne tarafından olan kaerdeşi alır, geri kalan 50 milyarı anne-baba bir olan kardeş alır.

2- Üçte bir. Ölünün babası-dedeleri-oğlu-oğlun oğulları bulunmayınca ölünün anne tarafından bir olan birkaç erkek veya kız kardeşe malın üçtebiri verilir.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, anne tarafından olan kardeşe 20 milyar verilir, kalanı anne-baba bir olan kardeş alır.

3- Düşmesi hali. Ölünün babası veya oğlu veya oğlun oğlu bulununca, ölünün anne tarafında olan kardeşine mal verilmez.

ANNENİN 3 HALİ VARDIR.

1- Altıda bir. Ölünün annesi ile, ölünün oğlu veya kızı veya oğlun evladı veya daha aşağıya doğru torunları veya ölünün iki veya daha fazla erkek veya kız kardeşi bulununcadır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, 10 milyar annesine verilir, kalanı oğluna verilir.

2- Bütün malın üçte biri. Ölünün annesi ile, ölünün oğlu veya kızı veya oğlun evladı veya daha aşağıya doğru torunları veya ölünün iki veya daha fazla erkek veya kız kardeşi bulunmayıncadır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, 20 milyar anneye verilir, kalan mal mesela asabalardan var olan bir erkek kardeşe kalır.

3- Kalanın üçte biri. Ölünün annesi, ölünün babasıyla ve kocası veya hanımı ile birlikte oluncadır. Bu durumda koca veya hanım hissesini aldıktan sonra anne kalanın üçte birini alır, geri kalanı da babası alır. Burda baba yerine dede olsa, anne için bütün malın üçtebiri vardır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, ölünün karısına 15 milyar verilir, annesine kalan 45 milyarın üçtebiri olan 15 milyar verilir, kalan 30 milyarı da ölünün babası alır.

CEDDE-İ SAHİHA (NİNE) NIN 2 HALİ VARDIR.

1- Altıda bir. Ölünün annesi olmayıp bir ninesi varsa, malın altıda birini alır. Aynı seviyede birkaç nine olsa hepsine altıda bir eşit olarak verilir.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, nineye 10 milyar verilir, kalan mal asabalardan anne-baba bir kardeşe kalır.

2- Düşmesi hali. Ölünün annesi varsa, her bakımdan olan nineler sakıt olur, miras alamazlar.

SULBİYYENİN (Öz kızlar) 3 HALİ VARDIR.

1- Yarım. Ölünün oğlu olmayıp bir kızı olursa malın yarısını alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, bir kızına 30 milyar verilir, kocasına 15 milyar verilir, kalan 15 milyar asaba olan erkek kardeşine verilir.

2- Üçte iki. Ölünün oğlu olmayıp iki veya daha fazla kızı olunca. Bunlara malın üçte ikisi eşit olarak verilir.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, iki kızına 40 milyar verilir, kalan 20 milyar asabaya kalır.

3- Ortaklaşa asaba olmaları. Ölünün kızları, oğulları ile birlikte olunca, diğer farz hisse sahiplerinden artan mal aralarında erkeklere iki hisse, kızlara bir hisse olarak pay edilir.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, hanımına 7.5 milyar verilir, kalan 52.5 milyar kızı ve oğlu arasında ikiye bir olarak taksim edilir. Mesela bir oğul ve iki kızı olsaydı 52.5 milyar dörde bölünür ve iki hisse bir oğluna, birer hisse de kızlara verilirdi.

İBNİYYENİN (Oğlun kızlarının) 6 HALİ VARDIR.

1- Yarım hisse. Ölünün öz kızı olmayıp, oğlunun bir kızı veya oğlun oğlunun bir kızı varsa, malın yarısını alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, kocasına 15 milyar verilir, 30 milyar oğlunun kızına verilir, kalan 15 milyar asaba olana kalır.

2- Üçte iki hisse. Ölünün oğlunun veya oğlun oğlunun iki veya daha fazla kızı varsa, bunlar malın üçte ikisini alırlar.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, kocasına 15 milyar verilir, iki kıza 40 milyar verilir, kalan 5 milyar asabaya verilir.

3- Altıda bir hisse. Ölünün öz kızı ile birlikte oğlun kızı veya daha aşağıdakinin kızı birlikte olunca, bu torun tarafından olan kıza altıda bir verilir. Öz kızı malın yarısını alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, öz kızı 30 milyar alır, 10 milyar oğlun kızına verilir, kalanı asabaya verilir.

4- Ortaklaşa asaba olmaları. Ölünün oğlu olmayıp, aşağı doğru erkek torunların kız ve erkek evlatları bulununca kızlar da erkeklerle birlikte asaba olurlar, erkeklere iki, kızlara bir hisse verilir.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, kocasına 15 milyar verilir, kalan 45 milyar kız ve erkek torunlar arasında ikiye bir olarak bölünür. Mesela iki kız torunu ve iki erkek torunu olsa, 45 milyarı altı hisse yaparız ve kizlara bir hisse, erkelere iki hisse verilir.

5- Varis olamama hali. Ölünün iki veya daha fazla öz kızı varsa, oğlun kızları mirasçı olamaz.

6- Düşme hali. Ölünün oğlu ile, oğlunun kızları birlikte bulununca oğlun kızları miras hakkından düşerler.

ANNE-BABA BİR KIZ KARDEŞİN 5 HALİ VARDIR.

1- Yarım hisse. Ölünün evladı, babası ve sahih dedesi yok ise ve anne-baba bir kız kardeşi varsa, malın yarısını alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, 30 milyar anne-bab kız kardeşe verilir, kalanı asaba olan alır.

2- Üçte iki hisse. Ölünün evladı, babası ve sahih dedesi yok ise ve anne-baba kız kardeşi birden fazla varsa, malın üçte ikisini alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, iki tane kız 40 milyarı alır, kalan 20 milyar asabaya verilir.

3- Ortaklaşa asaba olmaları. Ölünün evladı, babası ve sahih dedesi yok iken, bir veya daha fazla anne-baba bir kız kardeşi, anne-baba erkek kardeşle birlikte olunca, asaba olarak erkeklere iki, kızlara bir hisse verilir.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, bütün mal kardeşler arasında kızlara bir hiise, erkeklere iki hisse olarak pay edilir.

4- Sadece asaba olmaları. Ölünün bir veya daha fazla anne-baba bir kız kardeşi, ölünün bir veya daha fazla kızı ile veya oğlunun kızı ile veya daha aşağıdaki torunun kızıyla birlikte olmasıdır. asaba olarak farz hisselerden geri kalanı alırlar.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, kızı 30 milyarı alır, kalan mal asaba olarak anne-baba bir kız kardeşe kalır.

5- Düşme hali. Ölünün oğlu, veya torunu, veya babası veya yukarı doğru dedesi ile birlikte, anne-baba bir kız kardeşin bulunmasıdır ki bu kız kardeşlere miras yoktur.

BABA BİR KIZ KARDEŞİN 7 HALİ VARDIR.

1- Yarım hisse. Ölünün evladı, babası, dedesi, anne-baba bir erkek veya kız kardeşi bulunmayınca, sadece baba tarafından olan bir kız kardeş için malın yarısı vardır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, kocasına 15 milyar verilir, 30 milyar kız kardeşe verilir, kalanı asabaya verilir.

2- Üçte iki hisse. Baba tarafından iki veya daha fazla kız kardeş olup, ölünün evladı, babası, dedesi, anne-baba bir erkek veya kız kardeşi bulunmayınca. Üçte iki, baba tarafından kız kardeşlere eşit olarak bölünür.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, 40 milyar kızkardeşlere kalır, kalan mal asabaya verilir.

3- Altıda bir hisse. Baba tarafından olan kız kardeşler, ölünün anne-baba bir olan kız kardeşlerle birlikte olunca, malın altıda birini alırlar. Anne-baba bir olanlar malın yarısını alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, anne-baba bir olan kız kardeşler 30 milyarı alır, baba tarafından olan kız kardeşler 10 milyar alır, kalan asabaya verilir.

4- Ortaklaşa asaba olmaları. Ölünün baba tarafından erkek ve kız kardeşleri olup, evladı, babası ve dedesi olmayınca asaba olmalarıdır. Erkeklerle birlikte kalan malı alırlar.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, anne-baba bir olan kız kardeşleri için malın üçte ikisi olan 40 milyar verilir, geri kalan 20 milyar bab tarafından olan kız ve erkekler arasında ikiye bir olarak taksim edilir.

5- Sadece asaba olmaları. Ölünün baba tarafından kız kardeşi, ölünün kızı veya oğlunun kızı veya daha aşağıdaki kızı ile birlikte bulunup, ölünün oğlu, babası, dedesi ve anne-baba bir kız kardeşi olmayın-cadır. Farz hisselerden geri kalanı, baba tarafından olan kız, asaba olarak alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, kocası için 15 milyar verilir, ölünün oğlunun kızına 30 milyar verilir, kalan 15 milyar baba tarafından olan kız kardeşe asaba olarak verilir.

6- Varis olamaması. Ölünün anne-baba bir olan birkaç kız kardeşi bulununca, ölünün baba tarafından olan kız kardeşi varis olamaz.

7- Mirastan düşme halidir. Ölünün oğlu, daha aşağıdaki oğlu (torun), veya babası veya yukarıya doğru dedesi, veya ane-baba bir erkek kardeşi, veya kızı, veya aşağıya doğru kızın oğlu ile beraber asaba olan anne-baba bir kız kardeş bulunursa, baba tarafından olan kız kardeş miras alamaz.

KOCANIN 2 HALİ VARDIR.

1- Yarım hisse. Ölen hanımın evladı, aşağı doğru oğlu tarafından torunu olmazsa, kocası malının yarısını alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, kocasına 30 milyar verilir, kalanı anne-baba bir kardeşine verilir.

2- Dörtte bir hisse. Ölen hanımın erkek veya kızı veya aşağı doğru oğlunun evladı bulunursa, koca malının dörtte birini alır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, 15 milyarı kocasına verilir, kalanı oğlun oğluna verilir.

HANIMI 2 HALİ VARDIR.

1- Dörtte bir hisse. Kocanın evladı veya oğlunun evladı bulunmayınca, bir veya birkaç hanım için kocanın malından dörtte biri vardır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, hanım için 15 milyar verilir, kalanı ölünün kardeşlerine verilir.

2- Sekizde bir hisse. Bir veya daha fazla hanım, kocanın evladı veya oğlunun evladı ile bulunursa, hanımlar için sekizde bir hisse vardır.

Mesela ölünün 60 milyarı kalsa, sekizde biri (7,5 milyar) hanımına verilir, kalanı da ölünün oğluna verilir.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Adak Nedir? Adak Hakkında Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: islamda miras paylaşımı, islam hukukunda miras paylaşımı, islamda miras hukuku mal paylaşımı, dinde miras paylaşımı nasıl, islam göre mal paylaşımı nasıl yapılır

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top