Buradasınız: Anasayfa / Sorularla İslamiyet / Meleklerin Hz Adem’e Secde Etmesi

Meleklerin Hz Adem’e Secde Etmesi

Sponsor Bağlantılar

Meleklerin Âdem’e Secde Etmesi

Tev­rat’ta ne Hz. Âdem’in yaratılışından ön­ce Rab Yahve’nin meleklerle görüşmesi. ne de yaratılıştan sonra meleklerin ona secde edişi zikredilmektedir. Ancak, ya­ratılışın ilk hikâyesindeki.

“Allah dedi: Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım” ve “Rab Allah dedi: İşte Adam iyiyi ve kötüyü bilmek­te bizden biri gibi oldu…” ifadelerindeki çoğul sigası, Tevrat tef­sirlerinde meleklerin mevcudiyetiyle izah edilmiştir. [568] Hıristiyan ilâhiyatçı Origene de aynı kanaattedir. Ancak bu çoğul sigasının teslîs’e bir işaret oldu­ğu iddiası da bazı hıristiyanlarca ileri sürülmüştür.

Me­leklerin Âdem’e secde etmesi ise Tev­rat tefsirlerinde, meleklerin ona bir Tan­rı gibi secde etmek istemeleri ve fakat Tann’nın buna engel olması şeklinde nakledilmektedir. Kutsal kitaplar dışın­da kalan ve apokrif sayılan kaynaklar­dan Vita Adami’de melek Mîkâil (Michel) Âdem’e secde eder ve diğer melek­leri de secde etmeye davet eder. Süryânîce yazılmış “Hazineler Mağarası” (La Cauerne des Tresors) adlı eserde ise şeytan dışında bütün meleklerin Âdem’e secde ettikleri ifade edilmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’e göre, Allah Adem’i yarattığı ve ona ruh verdiği zaman me­leklere. “Âdem’e secde edin!” diye em­retmiş, bütün melekler bu emre uy­muşlar, ancak İblis kendisinin ateşten, Âdem’­in ise topraktan yaratıldığını, dolayısıy­la ondan üstün olduğunu ileri sürerek emre karşı gelmiş ve bu yüzden lanetlenerek Allah’ın rah­metinden uzaklaştırılmıştır.

Bunun üzerine, Allah’tan kıya­mete kadar, düşmanı olan Âdem soyu­nu doğru yoldan ayırmak, kendi cema­atini çoğaltmak için mühlet istemiş. [574], Allah da ona bu fırsatı vermiştir. İslâm’da Allah’tan başkasına ibadet maksadıyla secde et­mek küfür olduğundan, meleklerin Hz. Âdem’e secdesi İslâm âlimlerince iba­det secdesi değil, saygı secdesi ve bir nevi biat olarak yorumlanmıştır. Bazı eserlerde [575] Hz. Âdem’e secde etmek­ten kaçınan melekler olduğu ve bunla­rın yakıldığı ifade edilmekteyse de bu rivayet, İslâm’ın melekler hakkındaki genel telakkisi ile bağdaşmaz.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Yezidiler Kimdir ve Neye Taparlar? Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top