Buradasınız: Anasayfa / Sorularla İslamiyet / NİKÂH ! Manası ve Önemi

NİKÂH ! Manası ve Önemi

Sponsor Bağlantılar

NİKÂH ! Manası ve Önemi
Nikâh, Nikâh’ın Manası ve Nikâhın Önemi
NİKÂH

a-Nikâh’ın Manası:
‘Nikâh’ sözlükte, akit yani anlaşma yapmak demektir
Bundan amaç evlenmedir İslâma göre birbirleriyle evlenmeleri yasak olmayan erkekle kadının beraber hayat sürdürmek ve çocuk yetiştirmek için yaptıkları bir anlaşmadır (akit’tir)
‘Nikâh’ kelimesinden kocaya gitme, evleme ve meşru cinsel ilişkide bulunma da kasdedilmiştir
Bazı ilim adamlarına göre ‘nikâh’, evlilikle beraber beraber meşru cinsel ilişkiyi de içerisine alan bir akit’tir, bir beraberliktir
Nikâhlanma, nikâh yapma, yani evlenme insan için fıtrí (yaratılışa uygun) bir faaliyettir Tıpkı konuşma, yeme-içme, giyinme, ve benzeri işler gibidir İlk insan Hz Âdem’den bugüne kadar insan nikâh olayını tanımaktadır Çünkü evlenme hem kişinin maddi ve manevi olarak korunması, hem de neslin devamı etmesi için gerekir
Kıyafetsiz bir insanlık olamayacağı gibi, nikâhtan soyutlanmış bir insanlık ta düşünülemez Bazı modern toplumlardaki artan evlilik dışı ilişkilerin ve bu ilişkilerin normal sayılması insanlık ailesinde bir arızadır, bir hastalıktır Bu hastalığın geçici olduğunu ve tedavi edilebileceğini ümit ediyoruz Çünkü nikâhsızlık temiz yaratılışa uymamaktadır

b-İslâmda Nikâh İbadeti:
İslâma göre nikâh, kadın ve erkek arasında yapılan çok önemli ve hayatí bir anlaşmadır Bu akitle beraber bir aile yuvası kurulur, eşler beraber yaşamaya başlar, eşler de bulunan pek çok özellikler kaynaşır, yeni nesiller bu yolla meydana gelir Ailedeki beraberlik elbette, ne işyeri beraberliğine, ne okul arkadaşlığına, ne de asker arkadaşlığına benzer İki karşı cins hayatlarını, sevgilerini, varlıklarını, eksik ve mükemmel yönlerini, sahip oldukları güzellikleri, ellerindeki imkanları, duygularını ve isteklerini paylaşırlar Ortaklaşa bir aile yuvasını kurarlar ve beraberce hayatı sürdürürler, hem de yeni nesiller yetiştirirler
Nikâh, yalnızca neslin devamını sağlayan veya cinsel arzuları doyurup gideren bir olay değildir Nikâh bunlarla beraber daha önemli işlevi olan toplumsal bir kuruma atılan ilk adımdır
Nikâhta, insanlar için çok bereketli ve faydalı amaçlar vardır İnsan yaratışı gereği yalnız yaşayamaz Ana-babaya, aile kurumuna, sevgiye, ilgiye, konuşmaya, alış-veriş yapmaya, hatta kimi zaman diğer insanlarla mucadele etmeye ihtiyacı vardır Kişi, bazı insanların yardımına muhtaç olduğu gibi, hayatını ve duygularını başkalarıyla bölüşmeye, hatta başkalarına yardım etme arzusuna bile ihtiyacı vardır Bunun ilk örneğini ailede buluyoruz
İnsanların ön önemli özelliklerinden birisi de organize olmalarıdır Yani birarada yaşayıp toplum oluşturmalarıdır Fertler aileleri, aileler kabileleri, kabileler kavimleri, kavimler de insanlık ailesini meydana getirir Bu toplumların en küçük birimi ailedir
Kur’an-ı Kerim’de insanların bir erkekle bir kadının yaratıldığı, sonra da kabileler ve kavimler haline getirildikleri açıklanıyor (49 Hucurât/13)
Allah (cc), evlenen eşler arasındaki sevgiyi ve birbirlerine olan merhameti âyet olarak nitelemektedir:
“Onda huzur bulmanız için size kendi nefsinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet meydana getirmesi de O’nun âyetlerindendir Hiç şüphe yok ki bunda, düşünebilmekte olan bir kavim için gerçekten âyetler vardır” (30 Rûm/21)
Öyleyse evlilikte öncelikli amaç nesil yetiştirmedir, yalnızca cinsel doyum değildir İnsanın rahat edebileceği, huzur duyabileceği bir ortama ihtiyacı vardır Aile içerisinde bu huzur ve rahatlığı kişi eşinde bulabilir Kur’an bunu ‘sükûnet’ bulma diye tanımlıyor Bu kelime hem huzuru, hem de bir yerde rahat edip kalmayı ifade etmektedir
Nikâh bu huzura kapı açmaktadır Bu huzur yalnızca gece rahatı veya diğer maddi ihtiyaçların karşılanması değildir Bu aynı zamanda duyguların, arzuların, hedeflerin, sevgilerin ve yeteneklerin paylaşılmasından, karşılıklı merhamet ahlâkının işletilmesinden, başkası adına yapılan fedakârlıktan doğan bir huzurdur
İslâm evlenmeyi yüceltiyor, tavsiye ediyor, evliliğin şartlarını ortaya koyuyor ama bunu ‘nikâh’ akdine bağlıyor Yani evlilik mutlaka ‘ağır bir akit olan’ (4 Nisa/21) nikâhla başlayabilir Nikâh bir anlamda evliğe adım atmak ve bunu insanlara duyurmaktır Aynı zamanda evlilik sorumluluğunu yüklenmektir Çünkü yapılan evlilik akdinde (anlaşmasında) evliliğe ait, aileye ilişkin görevleri yüklenme şartı vardır
İslâm, nikâh dışı bütün beraberlikleri gayri meşru saymakta ve haram demektedir Evlilik dışı ilişkiler İslâma göre iffetsizlik ve hayasızlıktır Zina haram olduğu gibi zinaya götüren sebepler de haramdır Nikâh olmaksızın evlilik öncesi cinsel ilişkiler, dost hayatı (anlaşarak zina etmek) bir ihtiyacı karşılama değil, nefsin arzusunu uyup hata etmektir
Şüphesiz Allah’a ve O’nun koyduğu ölçülere inanan mü’minler, mü’min gençler bu noktada duyarlı olurlar

c-NikâhınÖnemi:
Evlilik yaratılışın gereği bir duygudur İnsanın buna ihtiyacı vardır Hayatın en güzel bir şekilde devam etmesi buna bağlıdır
Aile kurumunu koruyan milletlerin her bakımdan sağlıklı olduğu, insan yetiştirmenin daha kaliteli olduğu, sosyal ilişkilerin iyileştiği, çocukların daha nitelikli yetişmesine zemin hazırladığı bilinmektedir
Ailesi çöken toplumlar, her açıdan çökmeye mahkumdur Aileyi kurup, yücelten de nikâh bağıdır
Nikâh sosyal bir faydadır Nesiller bu yolla çoğalır, devam eder İnsan türü aile ile korunur Nesil, ancak nikâh akdini ile korunmaya alınır İslâmın amaçlarından biri de nesli korumaktır Kişiyi aile daha iyi eğitir Her toplum kendi kültürünü aile kurumunda yeni nesillere daha iyi öğretir
Fuhuş (gayri meşru ilişkiler) bir çok bedensel ve ruhsal hastalıklara yol açar Bunu aile hayatı azaltabilir Kişi aile hayatıyla ruhsal huzura kavuşur, çocuk sevmenin, çocuk yetiştirmenin, onlara fedakârlık yapmanın, onlarla hayatın güçlüklerine katlanmanın, bir çok şeyi onlarla paylaşmanın zevkini yaşayabilir
Babalık şefkati, analık merhameti ancak aile hayatıyla tadılabilir Analık kurumunun yüceliğini düşünürsek bunu daha iyi anlarız İslâmda anaya, analık kurumuna ve anaya iyilik etmeye ne denli önem verildiğini düşünelim
Nikâhla beraber insanın hayatında önemli değişiklikler olur Kişinin sorumluluğu artar, hayatını ve sevgisini paylaşabileceği bir insanla yaşamaya başlar Bölüşmeyi, sevmeyi, merhamet etmeyi, iyilik etmeyi, cömertliği öğrenir İnsanlarla beraber yaşamayı ve onlarla geçinmeyi bilir Aile hayatı insana bu anlayışı verebilir
Nikâhla beraber insan bir zorluğun bir güçlüğün altına girer, sorumluluğu artar Bu bilinen bir şeydir Bütün evliliklerin de çok güzel olduğu söylenemez Ancak bunlar aile kurumunun, nikâhın önemini azaltmaz Şüphesiz nikâhın verdiği lezzet, getirdiği acıdan kat kat fazladır
Özellikle avrupada gelişen nikâhsız beraberlikler ve cinsel hürriyet, nikâhı ve aile kurumunu, giderek insanlığı tehdit ediyor Onların da en doğal olan yola, yaratılışa dönmelerini umuyoruz
‘Nikâhta kerâmet var diyenler’ ne güzel demişlerdir

(HKEce)

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan İslamda Helâl ve Haram Olan Yiyecekler Nelerdir ? Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top