Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abbad bin ziyad bin ebu süfyan Kimdir

Abbad bin ziyad bin ebu süfyan Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABBAD b. ZİYAD b. EBÛ SÜFYAN Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 100/718), Emevî kumandanı. Künyesi Ebü Harbdir; ne zaman doğ­duğu bilinmemektedir. Babası Ziyâd’ın Muâviye’ye karşı direnmesi üzerine. Basra valisi tarafından kardeşleri Ubeydullah ve Abdurrahman’la birlikte rehin alındı. Ziyâd 53 (673) yılında ölünce Muâviye tarafından Sicistan valiliğine getirildi. Bu sırada bazı fetihlerde bu­lundu ve Kandehar’ı zaptetti. Yezîd ha­life olunca Sicistan valiliğinden azledil­di. Yezîd’in ölümünü takip eden karışık­lıklar sırasında kardeşi Ubeydullah ile birlikte Dımaşk’a gelen Abbâd, Mer-vân b. Hakem’in halife olması fikrini destekledi ve Mercirâhit Savaşı’na (684) birlik kumandanı olarak katıldı. Daha sonra Dûmetülcendel’e çekilmek istedi, fakat Muhtâr’ın gönderdiği bir birlikle savaşmak zorunda kaldı. Bu savaşı ka­zanan Abbâd’ın Halife Abdülmelik dev­rinde başka bir olaya karışmadığı anla­şılmaktadır. Halife Velîd. kardeşi Süley­man’ı veliahtlıktan azlederek oğlu Abdülaziz’i veliaht tayin etmek isteyince. Abbâd’ın onu bu fikrinden vazgeçirme­ğe çalıştığı söylenir. Büyük bir ihtimalle 100 (718) yılında öldü. [66]

Bibliyografya

1- Halîfe b. Hayyât Târîh (nşr. Ekrem Ziya el-Ömerî), Mecef 1386/1967.
2- İbn Kuteybe. el-Ma’ârif (nşr. Servet Ukkâşe), Kahi­re 1960.
3- Belâzürî, Fütûhu’l-büldân (nşr. M. de Goele), Leiden 1863-66.
4- Belâzürî, Ensâbül-eşrafV (nşr. S. D. F. Goitein), Kudüs 1936.
5- Taberî, Târîh (nşr M. J. de Goeje), Leiden 1879-1901, II, 179. 191194. 196. 392, 1274;
6- Ebül-Ferec el-İsfahânî, el-Eğânî, Kahire 1285/1868.
7- İbnü’1-Esîr. el-Kâmü (nşr. C. I. Tomberg), Leiden 1851-76-Beyrut 1385-86/1965-66.
8- K. V. Zettersteen, “Abbâd”, IA, I, 8;
9- K. V. Zettersteen, “Abbâd b. Ziyâd”, El2 (İng.), I. [67] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abbad Bin Süleyman Es-saymeri Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top