Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abbas Ağa Kimdir? Hakkında Bilgi

Abbas Ağa Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABBAS AĞA Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. XVII. yüzyıl sonları) Dârüssaâde ağası.
Hatice Turhan Sultan’ın başağası olup Muslih Ağa’nın ölümü üzerine Dâ­rüssaâde ağalığına tayin edildi. [107] 16 Temmuz 1671’de azledilerek Mısır’a gönderildi. Mısır’da ikameti sırasında orada öldü. Mezarı İmam Şâfıî Türbesi civarındadır.

Abbas Ağa. Dârüssaâde ağalığından önce ve sonra birçok hayır eseri yaptır­mıştır. Bunların en önemlileri şunlardır: Beşiktaş’ta bir cami ile Çapa Molla Gürâniğ’de Selçuk Hatun’a ait harap durumdaki camiye minber ilâvesiyle yap­tırdığı başka bir cami; Elazığ’ın Çemiş­kezek kazasının Örençay (Hinesor) kö­yündeki cami ile muallimhane; İstanbul Lâleli’de bir çifte hamam, Nevbethane mahallesi ile Demirkapı’da birer ha­mam; Üsküdar’da Cafer Çelebi Camii karşısında, Atpazan’nda üçyol ağzında, Beşiktaş’ta Abbas Ağa Camii yanında, Atikali Paşa mahallesi ile Mesihpaşa mahallesinde sebil ve çeşmeler; Nev­bethane mahallesinde bir muallimhane ile dârüikurrâ; Atikali Paşa mahallesin­de başka bir muallimhane. Ayrıca bazı konaklarla vakıflarına gelir sağlamak için birçok dükkân ve bekâr odası da yaptırmıştır. Bunlardan Beşiktaş’taki cami ile Üsküdar’daki çeşme günümüze kadar ulaşan yapılardır. Beşiktaş’ta kendi adıyla anılan mezarlığın 1940 yı­lında bütün taşlan sökülerek kireç ya­pılmak üzere satılmış, selvi ağaçlarının hepsi kesilmiştir. Ortaya çıkan arsaya 1941-1942de Abbas Ağa Parkı olarak adlandırılan bahçe yapılmıştır. [108]

Bibliyografya

1- 1687 Tarihli Abbas Ağa Vakfiyesi, Topkapı Sarayı Arşivi, E. H. 3039.
2- Abdurrahman Abdi Paşa Vekayi’nâme, Beyazıt Devlet Ktp., nr. 5154, vr. 132b.
3- Râşid. Târih, İstanbul 1282.
4- Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-cevâmi’, İs­tanbul 1281.
5- Sicili-i Osmânî, III, 292;
6- İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, İs­tanbul 1945.
7- Tahsin Öz, İstanbul Cami­leri, Ankara 1962.
8- Ankara 1965.
9- Nermin Dizdarağlu, Dârüssâde Ağalan (lisans tezi, 1949, İ.Ü Ed. Fak , Tarih Bölümü Seminer Kitaplığı, nr. 495).
10- R Ekrem Koçu, “Abbas Ağa Mezarlığı”, “Abbas Ağa Parkı”, İst A, I, 13-14. [109] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan 2. Abbas Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: demirkapı da nevbethane

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top