Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abbas Bin Memun Kimdir

Abbas Bin Memun Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABBAS b. ME’MÛN Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 223/838), Abbasî kumandanı. Abbasî Halifesi Me’mûn’un oğludur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Askeri sahada çok iyi yetiştiği an­laşılan Abbas, 214 (829-30) yılında Bilâl el-Gassânî eş-Şâri’nin isyanını bastırdı. Babasının Bizans’a karşı çıktığı ilk se­ferde ordu kumandanı olarak Anado­lu’ya girdi ve bazı kaleleri fethetti. Ertesi yıl Niğde (Antigu), Hasîn ve Ahrâb kalelerini ele geçirdikten sonra Bizans İmparatoru Theophilos ile karşılaştı. Yapılan savaşta imparator mağlûp oldu. 833te babası tarafından Tyana’yı (Tuana) tahkim edip müslüman nüfusu burada iskân etmekle görevlendirildi.

Halife, Bizans’a karşı çıktığı dördüncü seferinde Bedendûn (Pozantı) suyu ke­narında vefat etti. [168] İslâm kaynaklarında, Me’mûn’un halefini ta­yin edip etmediği konusunda açık bilgi yoktur. İhtiyatla karşılanacak bazı kay­naklarda ise onun, kardeşi Mu’tasım’ı veliaht tayin ettiği kaydedilmektedir. Ancak halife ordusundaki Türkler’in baskısı sonucu Mu’tasım hilâfete getirilinçe karargâhta bulunan Araplar, Abbas lehine tezahürata kalkıştı. Yine muhtemelen bir baskı sonucu, Abbas ordunun huzuruna çıkarak amcasına biat etti, onların da biat etmeleri ge­rektiğini söyledi. Böylece Mu’tasım’ın halifeliği kesinleşmiş oldu.

Yeni halife zamanında Suğur ve Avâsım valiliğinden azledilen Abbas, bir da­ha resmî bir göreve getirilmedi. Türk­lerin gerek ordu içinde, gerekse idarî kadrolarda nüfuz sahibi olmalarını bir türlü hazmedemeyen Araplar, halifeyi tahtından indirip yerine Abbas’ı geçir­mek üzere harekete geçtiler. Ancak Ab-basın çekingenliği sebebiyle birkaç sui­kast teşebbüsü başarıya ulaşamadı. Or­du içindeki Türkler’e ve halifeye karşı açıkça cephe alan muhalefetin faaliyet­leri Ammûriyye (Amorion) seferinden dönüşte ortaya çıkarıldı ve Abbas’la bir­likte bütün elebaşılar yakalandı. Abbas, Menbic’te hapiste iken öldü. [169]

Bibliyografya

1- Ya’kübî. Târih (nşr. M. Th. Houtsma), Leiden 1883.
2- Taberî. Târih (nşr M I. de Goeje), Leiden 1879-1901.
3- Mes’ûdî. Mürûcü’z-zeheb (nşr. C. B de Meynard-P. de Courteille), Paris 1861-77.
4- İbnü’l-Esîr, et-Kâmil (nşr. C I Tomberg), Leiden 1851-76.
5- J. A. Bury. A History of the Eastern Roman Empire (802-863), London 1912.
6- A. A. Vasilev, Byzance et les Arabes, La Dynasüe d’Amorium, Bruxelles 1935.
7- Hakkı Dursun Yıldız. İslâmiyet ve Türkler, İstanbul 1976.
8- K. V. Zettersteen, “Abbas”, İA, I, 14-15.
9- K. V. Zettersteen, “al-Abbâs b. al-Ma’mün”, EI (Fr) 11-12. [170] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abbas Bin Hüseyin Eş-Şirazi Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: Abbas bin Me‘mun

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top