Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abbas Hilmi Paşa Kimdir

Abbas Hilmi Paşa Kimdir

Sponsor Bağlantılar

1. ABBAS HİLMİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(1813-1854), Mısır valisi, Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu ve Ahmed Tosun Paşa’nın oğludur. Am­cası İbrahim Paşa’nın 1848’de ölümün­den sonra Mısır valisi oldu. Valiliğinin ilk yıllarında. Avrupa’nın tesiriyle yapılmaya başlanan reformlara karşı çıktı ve özellikle Mehmed Ali Paşa zamanında Batıdan örnek alınarak açılan bazı müesseseleri kapattı. Bunun tabii bir so­nucu olarak okullarda görevli pek çok yabancı danışman ve hocayı görevlerin­den aldı. Bu uygu lama lan yanında, bazı Arap mütefekkirlerine büyük ilgi gös­terdi; hatta devrinin tanınmış âlimi Tahtâvi’yi bir mektep açması için 1850’de Hartum’a gönderdi. Devlet harcamala­rında masrafları büyük ölçüde kısarak vergilerde indirim yaptığından halkın iktisadî durumunda gözle görülür bir düzelme oldu. Mısır’daki Lübnanlı ve Suriyeli tüccarların durumu oldukça iyi bir seviyeye geldi.

Valiliği sırasında İngiltere’ye karşı dostça bir politika ta­kip etti ve Tanzimat’ın Mısır’da uygu­lanması konusunda Osmanlı Devleti’ne karşı yaptığı mücadelede İngilizlerin desteğini sağladı. İngiltere ise bu des­tek karşılığında 18 Haziran 1851’de Nil ile Süveyş arasında demiryolu inşa et­me imtiyazını aldı. Böylece, Hindistan’a kısa yoldan ulaşmak için önemli bir adım atmış oldu. Abbas Hilmi, kendi­sinden önceki dönemlerde görev yap­mış olan bazı devlet adamlarına ve de­desi Mehmed Ali Paşa hanedanına mensup kimselere karşı iyi davranma­dığından, Mısır ümerâsı tarafından sık sık Osmanlı hükümetine şikâyet edildi. Tanzimat’ın Mısır’da uygulanması ko­nusunda Osmanlı Devleti ile ortaya çıkan meseleleri çözmek için Fuad Efen­di (Paşa) Mısır’a gönderildi. Fuad Efen­di bu hususta bazı düzenlemeler yaptı ve şikâyet konusu meseleleri hallettik­ten sonra, Abbas Hilmi’nin gayretlerin­den memnun olarak İstanbul’a döndü.

Bundan sonra Osmanlı Devleti’ne sa­dık kalan Abbas Hilmi, henüz genç yaş­ta iken Benhâ’da ansızın öldü. [155] Oldukça vehimli bir karaktere sahip olan Abbas Hil­mi’nin ölüm sebebi tam olarak aydınlı­ğa kavuşmamıştır. Ölümünden sonra yerine amcası Mehmed Said Paşa geçti. İbrahim İlhâmî adındaki oğlu ise Sultan Abdülmecid’in kızı Münîre Sultan ile ev­lenerek padişaha damat olmuştur. [156]

Bibliyografya

1- BA, Mısır İrâdeleri, nr. 581, 583.
2- Cevdet Pa­şa. TezâArır (nşr. Cavid Baysun), Ankara 1953.
3- Ankara 1960.
4- Anka­ra 1967.
5- Lütfî. Târih (nşr Münir Aktepe). İstanbul 1984.
6- P. K. Hitti. Lebanon in His-tory, London 1957.
7- M. C. Uluçay, Padi­şahların Kadınları ve Kızları, Ankara 1980.
8- Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, Cambridge 1984.
9- J. Oestrup. “Abbas I”, İA, I, 10-11.
10- M. Colombe, “Abbâs Hilmi I”, El’ (İng.), I, 13. [157] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abbas Halim Paşa Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top