Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abbas Kimdir? Büyük Selçuklu Devleti

Abbas Kimdir? Büyük Selçuklu Devleti

Sponsor Bağlantılar

ABBAS Hakkında Ansiklopedik Bilgi
(ö. 541/1147)

Büyük Selçuklu Devleti’nin Rey valilerinden. Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in ne­dimlerinden Emîr Cevher’in kulesidir.
Bâtınîler tarafından öldürülen Emîr Cevher’in yerine Rey valisi oldu. Efendi­sinin İntikamını almak üzere Bâtınîler’e karşı harekete geçti ve büyük bir katli­am yaptı. Bu hadise ona şan ve şöhret kazandırdığı gibi, Selçukluların nüfuz sahibi kuvvetli emirleri arasına girmesi­ni de sağladı. Selçuklu Sultanı Sencer’in Rey şehrini yeğeni Sultan Mes’üd’a bı­rakması üzerine, bu haberi tebliğ için kalabalık bir maiyetle Bağdat’a gitti
(1142) Daha sonra şehri teslim almak üzere yola çıkan Sultan Mes’ûd ile birlikte Rey’e döndü ve bu arada valiliğini de muhafaza etti. Ancak bir müddet sonra Sultan Mes’ûd’a muhalif gruba katıldı ve 1145’te yanında Emîr Bozaba ve bazı Selçuklu şehzadeleri olduğu halde, görünüşte sultana bağlılıklarını bildirmek, gerçekte ise saltanatı onun elinden almak üzere İsfahan’a hareket etti.

Onların asıl maksadını anlayan Sul­tan Mes’ûd. Bağdat’a çekilmek mecbu­riyetinde kaldı. Bu arada Abbas ile Boz-aba Hemedan’a kadar gelmişler, bura­da kendilerine Emîr Kutluaba da katıl­mıştı. Fakat Emîr Çavlı ile buluşan Sul­tan Mes’ûd isyancıları geri çevirmeyi başardı. Bundan sonra Emîr Abbas ile Sultan Mes’ûd’un arası düzelir gibi ol­du; hatta Emîr Abbas, sultan ile birlikte 1146’da Bağdat’a kadar gitti. Ancak, kuvvetli emirlerin nüfuzunu kırmak is­teyen ve bu maksatla Emîr Abdurrahman b. Togayürük’ü ortadan kaldıran Sultan Mes’ûd, bir müddet sonra onu da Bağdat’ta öldürttü. [93] Cesedi kızı tarafından Rey’e götürülerek orada defnedildi. [94]

Bibliyografya

1- İbn Hamdûn, Tezkire, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., III- Ahmed, nr. 2948, vr. 179ab, 180a, 181ab.
2- İbnü’S-Cevzî. el-Muntazam (nşr. F Krenkow), Haydarâbâd 1357-59/1938-40.
3- İbnü’l-Esîr. el-Kâmil (nşr C I Tomberg), Leiden 1851-76.
4- Bündârî, Zübdetü’n-Nusra (nşr MTh Houtsma), Leiden 1889.
5- Reşîdüddin. Cami’u’t-tevârîh (nşr. Ahmed Ateş), Ankara 1960.
6- Ahbârü’d-devleti’s-Seiçûkiuye (nşr Muham­med İkbâl), Lahor 1933.
7- M. Altay Köymen. Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tari­hi, Ankara 1984.
8- M. Th. Houtsma. “Abbas”, İA, I, 11-12;
9- F. Sümer. “Mes’ûd”, İA, VIII, 139. [95] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Hz Abbas kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top