Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abbase Bint Mehdi Kimdir

Abbase Bint Mehdi Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABBÂSE BİNT MEHDİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 182/798), Abbasî halifelerinden Mehdî’nin kızı, Hâdî ile Hârûnürreşîd’in kız kardeşi.
Güzelliği ve bilgisiyle meşhur olan Abbâse, önce Muhammed b. Süleyman b. Ali, onun Ölümünden sonra İbrahim b. Salih b. Ali, onun da ölümü üzerine Muhammed b. Ali b. Dâvûd ile evlendi. Üçüncü kocasının da vefatı üzerine İsa b. Cafer kendisiyle evlenmek istediyse de Ebü Nuvâs’ın, halifeye hitaben yaz­dığı, “Bir haini öldürmek istediğin zaman onu kılıçla öldürme, Abbâse ile ev­lendir!” anlamındaki şiirini duyunca bundan vazgeçti.
Bazı kaynaklarda yer alan bir rivaye­te göre ise. Hârûnürreşîd sohbet top­lantılarında huzurunda beraberce hazır bulunmalarını sağlamak için kız kardeşi Abbâse ile Cafer b. Yahya el-Bermekîyi nikahlamış, fakat karı-koca olmalarını kesinlikle yasaklamıştı. Ancak onlar bu emre uymayıp sonunda Abbâse hamile kalınca Hârûnürreşîd Cafer’i derhal idam ettirmiş. Kaynaklarda hikâye tar­zında anlatılan bu olay, daha sonra bazı romanlara da konu olmuştur. Aime Giron ve Albert Tozza’nın birlikte kaleme aldıkları Les nuits de Bağdad [197] ile Corci Zeydan’ın Türkçe’ye de çevrilen Abbâse [198] adlı romanları buna örnek gösterilebilir.
Bu rivayetler bir yana, Abbâse’ye ba­bası Mehdrnin Abadan şehrinin doğu­sunda bazı topraklan iktâ olarak ver­diği bilinmektedir. Abbâse Rakka’da öldü. Süveykatülabbâse adlı yer onun adıyla anılmaktadır. [199]

Bibliyografya

1- İbn Kuteybe. el-Mac Srif (nşt Servet Ukkâşe), Kahire 1960.
2- Belâzürî. Fütahu’l-büldân (nşr. Selâhaddin el-Müneccid). Kahire 1956-60.
3- Belâzürî. Ensâbül-eşrâf, III (nşr. Abdulazîz ed-Dûrî), Beyrut 1978.
4- Taberî. TSrîh (nşr. M I. de Goeje), Uiden 1879-1901. III, 676-677;
5- Mes’ûdî. Mürûcü’z-zeheb (nşr M Muhyiddin Abdülhamid), Beyrut 1384-85/1964-65.
6- Yakut. Mucemut-büldân, Beyrut 1957.
7- İbn Hallikân, Vefeyâl (nşr İhsan Abbas), Beyrut 1378/1978.
8- İbn Haldun. el-‘İber, Bulak 1284 – Beyrut 1399/1979.
9- Mehmed Zihni, Meşâhîrün-nisal, İstanbul 1295.
10- Kehhâle. A’lâmün-nısâ1, Dımaşk 1378/1959.
11- J. Hotovitz, “Abbâse”, İA, I, 17.
12- J. Hotovitz, “Abbasa”, E/2(Fr.),l, 14. [200] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abbas Vesim Efendi Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top