Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdal El-Ezdi Kimdir

Abdal El-Ezdi Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDAN el-EZDİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Abdirrahmân Abdullah b. Osman b. Cebele el-Ezdî (ö. 221/836) Horasanlı hadis hafızı.
Daha çok Abdan lakabıyla tanınan Abdullah b. Osman 145’te (762) doğ­du. Genç yaşta hadis tahsiline başladı. Hocaları arasında babası Osman b. Cebele, Mâlik b. Enes, Abdullah b. Müba­rek, Cerîr b. Abdülhamîd gibi muhad-disler bulunmaktadır. Abdullah b. Mübârek’in bütün kitaplarını kendi hattıy­la yazmış ve Buhârî bizzat ondan yüz on hadis rivayet etmiştir. Müslim. Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî ise başkaları vasıtasıyla kendisinden birçok hadis nakletmişlerdir. İbn Hibbânın sika kabul ettiği Abdân’ı Ahmed b. Hanbel, “Horasan’da hadis almak için ayağına gidilecek tek muhaddis” diye övmüş­tür. Abdan bir ara Cüzcân kadılığına ta­yin edilmişse de kısa bir müddet sonra affını dileyerek bu görevden ayrılmış­tır. Çok cömert olan Abdân’ın hayatı boyunca bir milyon dirhem sadaka da­ğıttığı rivayet edilir. [305]

Bibliyografya

1- Zehebî, Tezkiretü’l-huffâz, Haydarâbâd 1375-77/1955-58.
2- Zehebî, A’tâmü’n-nübelâ’, X, 270-272.
3- İbn Hacer. Tehzîbü’t-Tehzîb, V, 313-314.
4- İbnü’l-İmâd. Şezerâtü’z-zeheb, Kahire 1350-51. [306] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdan El Ahvazi kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top