Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdal Mehmet Kimdir

Abdal Mehmet Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDAL MEHMED Hakkında Ansiklopedik Bilgi

II. Murad devrinde Bursa ve çevresinde yaşayan Anadolu abdallarından biri.
Hayatına dair kesin bilgi yoktur. Hak­kında teşekkül eden menkıbelerden Emîr Sultan’ın (ö. 833/1429) çağdaşı ol­duğu ve onunla sohbet ettiği anlaşıl­maktadır. Baldırzâde, Abdal Mehmed’in ölümünden sonra da kerametlerinin devam ettiğini söyleyerek onun Molla Fenârî ile ilgili bir menkıbesini nakle­der. Menâkib-ı Eşrefzâde’de Eşrefoğlu Abdullah-ı Rûmî’nin (ö. 874/1469) Abdal Mehmed’in himmet ve feyziyle velîlik mertebesine eriştiği anlatılır. Bir rivaye­te göre Abdal’ın mekânı Hacı İbrahim adlı saf bir adamın dükkânıdır. Abdal Mehmed’in himmetiyle zengin olan hacı İbrahim, onun adına Abdal Camii’ni, kendi adına Gökdere semtindeki mesci­di yaptırmış ve daha başka vakıflar da tesis etmiştir. Menkıbelerin ışığında Abdal Mehmed’in XV. yüzyılın ilk yarısında vefat ettiği söylenebilir. Abdal Mehmed adına Bursa’da II. Murad ta­rafından yaptırılan cami, çeşmesi, tür­besi ve hazîresiyle birlikte bugün de varlığını muhafaza etmektedir.
Söz konusu Abdal Mehmed’den baş­ka, Orhan Gazi zamanında yaşayıp Bur­sa’nın fethiyle ilgili menkıbesi bulunan Abdal Murad’ın oğlu olan bir Abdal Mehmed daha vardır. Bunun mezarı, 1933’te yıktırılan babasına ait zaviyenin hazîresindedir. [293]

Bibliyografya

1- Abdullah Veliyyüddin Burûsevî, Menâkıb-ı Eşrefzâde, İ Ü Ktp., TY 270, vr. 8b.
2- Baldırzâde. Ravza-i Evliya’, Bursa Eski Eserler Ktp., Or­han, 1018.
3- İsmail Beliğ, Güldeste, Bur­sa 1302.
4- Kâzım Baykal. Bursa ue Anıt­ları, Bursa 1950.
5- M. Fuad Köprülü. “Abdal Mehmed”, Türk Halk Edebiyatı An­siklopedisi, İstanbul 1935. [294] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Kumral Abdal Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top