Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdal Murad Kimdir

Abdal Murad Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDAL MURAD Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Osmanlı Devleti’nİn kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri.
Güldeste sahibi Belîğ’e göre Abdal Murad, Bursa’nın fethinden önce Buha-ra’dan Bursa’ya gelen kırk abdaldan bi­ridir. Bursa’nın fethinde (1326) Orhan Gazi’ye yardım etmiş, fetihten sonra vefat edince bugünkü türbesinin bulunduğu yere defnedilmiştir. Menkıbelere konu olan kocaman kılıcı ile yılan şek­lindeki tunç topuzunun XVII. yüzyılda türbede bulunduğu söylenmekte ise de XIX. yüzyılın sonlarında bunların orta­dan kalktığı anlaşılmaktadır. Avrupalı seyyahlara dayanarak bilgi veren Hasluck ile Belîğ’in ve Evliya Çelebi’nin kı­lıçla ilgili rivayetleri farklıdır.

Evliya Çelebi, Abdal Murad adına Or­han Gazi tarafından yaptırılan tekkeye yine Orhan Gazi’nin binden fazla bakır kapkacak vakfettiğini, çevresinin bir mesire yeri olduğunu anlatırken, tekke­nin o devirde Bektâşîler’in elinde bu­lunduğunu söyler. Âşıkpaşazâde ile Şakdik Tercümesi’nde farklı bilgiler bu­lunmakla birlikte, gerek bunlarda, ge­rekse Alî ve Hoca Sâdeddin’de Abdal Murad’ın Hacı Bektâş-ı Velî ile olan münasebetine dair bir işaret yoktur.
XX. yüzyılın başlarına kadar Bektaşî tekkesi olarak varlığını sürdüren Abdal Murad Tekkesi. XVII. yüzyılın ikinci yarı­sından önce Bektâşîler’in eline geçmiş olmalıdır. Türbe ve zaviyenin, Alacahırka semtinin yukarısında bulunan kireç ocağının üst tarafında bugün yalnızca kalıntıları vardır. [295]

Bibliyografya

1- Âşıkpaşazâde, Târih (nşr. Âlî Bey), İstanbul 1332.
2- Mecdi, Şakaik Tercümesi, İstan­bul 1269.
3- Hoca Sâdeddin, Tâcü’t-teuârlh, İstanbul 1279-80.
4- İsmail Belîğ. Güldes­te, Bursa 1302.
5- Hammer (Atâ Bey), 1, 160-162.
6- Bursa Coğrafyası (Coğrafya Encüme­ni Neşriyatından), İstanbul 1927.
7- F. W. Hasluck, Christianity and islam under the Suttans, Oxford 1929.
8- M. Fuad Köprülü, İlk Mutasadutilar, Ankara 1981.
9- M. Fuad Köprülü, “Abdal Murad”, Türk Halk Edebiyatı Ansiklo­pedisi, İstanbul 1935.
10- Kâzım Baykal. Bur­sa ve Anıtları, İstanbul 1982.
11- V. Cuinet. La Turquie d’Asie, Paris 1984. [296] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdal Mehmet Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top