Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdi Çelebi Camii Hakkında Bilgiler

Abdi Çelebi Camii Hakkında Bilgiler

Sponsor Bağlantılar

ABDİ ÇELEBİ CAMİİ Hakkında Ansiklopedik Bilgiler

İstanbul’un Kocamustafapaşa semtinde, Sulumanastır yakınında bulunan XVI. yüzyıla ait cami.
Kanunî Sultan Süleyman devrinde Çe­lebi Abdullah b. Abdurrahman tarafın­dan 940’ta (1533-34) Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Çilingirler Mescidi, Yedim-İçtim Mescidi, Sankiyedim Mescidi ve Yenicami isimleri ile de bilinir. Kub­besi, dört pilpâye üzerinde yer alan ke­merlere oturur. Minberi 1170’te (1756-57) Mahmud Ağa tarafından yenilen­miştir. Minaresi sağındadır. Yapı üze­rinde, süsleme unsuru olarak görülen dört tane ağırlık kulesine benzer ele­man bulunmaktadır. Köşedeki çeşme ile üstündeki mektebin Dârüssaâde Ağası Beşir Ağa’nın hayratı olduğu bi­linmektedir. Camiyi II. Abdülhamid dev­rinde Serasker Rıza Paşa ihya ettirmiş, Balkan ve I. Dünya Savaşı sırasında ha­rap olduktan sonra da Süedâ Hanım adlı bir kişi tarafından tekrar onartılmıştır. Bu sürekli değişiklikler, yapıdaki Mimar Sinan üslûbunu büyük ölçüde kaybettirmiştir. Toprakla doldurulmuş bir seki üzerine inşa edilen yapının bir süre de ahır olarak kullanıldığı bilin­mektedir. Mihrap çevresinde yer alan çinilerden yalnız mihrap üstündeki kitâbeli olanlar orijinaldir. Mihraptaki “Kıble âyeti”nin etrafını çevreleyen çini üzeri­ne yazılmış besmele ve İhlâs, Kâmil Akdik hattıdır. Kubbe göbeğinde ise İsmail Hakkı Altunbezer’İn bir celî istifi vardır. [337]

Bibliyografya

1- Ayvansarâyî, Hadîkatü’t-ceuâmİ, istanbul 1281.
2- Nakkaş Sâî Mustafa Çelebi. Tezkiretü’l-ebniye. Mensur kısım, Bâb-ı Sânî, nr. 50 Inşr. Rıfkı Melül Meriç. Mimar Sinan Hayatı, Eseri, I, Mimar Sinan’ın Hayatına, Eserlerine Dair Metinler. Ankara 1965.
3- Tahsin Öz. İstanbul Camileri, Ankara 1962.
4- Abtullah Kuran, Mimar Sinan, İstanbul 1986.
5- R. Ekrem Koçu. “Abdi Çelebi Camii”, İst. A, 1, 24.
6- Oktay Aslanapa. “Sinan”, M, X, 659. [338] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abderi Ebu Muhammed Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top