Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdüddar (Beni Abdüddar) Kimdir?

Abdüddar (Beni Abdüddar) Kimdir?

Sponsor Bağlantılar

ABDÜDDÂR (Benî Abdüddâr) Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Kureyş kabilesinin ana kollarından biri. Abdüddâr, Câhiliye döneminde Arap-lar’ca meşhur Dâr adlı putun kulu, kö­lesi anlamına gelir. Hz. Peygamber’in büyük dedesi Kusay ölürken Kabe hiz­metlerini, hacılara su dağıtma işini, san­cak taşımayı ve Dârünnedve’yi yönetme hakkını büyük oğlu Abdüddâr’a bırak­mak suretiyle onu Kureyş’in en önemli adamı haline getirmişti. Daha sonra Abdümenâfoğulları, dedelerinin mirası­nı almak üzere Abdüddâr’a karşı çıktı-larsa da araya girenlerin yardımıyla ya­pılan bir anlaşma uyarınca Kabe hiz­metleri, sancaktarlık ve Mekke yöneti­ciliği Abdüddâr’da kaldı. Bu görev Mek­ke’nin fethine kadar Abdüddâroğulları’nca yürütüldü.
Abdî. İbâdî, Abderî gibi nisbelerle anı­lan Abdüddâroğulları. Kabe’nin tamirin­de görev alarak Hicr kısmındaki duvarı bazı kabilelerle birlikte yaptılar. Zem­zem kuyusu kazılmadan önce kabile adına Ümmüahred adı verilen bir kuyu kazdıkları, Habeşistan’a yapılan ilk hic­rete Abdüddâroğulları’ndan beş erkek ve bir kadının katıldığı, müslümanlara karşı yürütülen boykot hareketinde kararlaştırılan metni bu kabüeden Mansûr b. İkrime’nin yazdığı ve Kur’an öğ­retmek için Medine’ye gönderilen Mus-‘ab b. Umeyr’in de bu kabileden olduğu bilinmektedir.

Kureyş sancağını taşıyan Abdüddâro­ğulları, Uhud Savaşı’nda Ebû Süfyân’ın ve karısı Hind’in kışkırtmaları sonucu, birbiri ardınca savaş meydanına çıkmış ve çoğu öldürülmüştür. Mekke’nin fet­hinden sonra Hz. Peygamber Kabe’nin anahtarını, her zaman kendi ellerinde kalmak üzere, bu aileden Osman b. Talha’ya teslim etmiştir. [457]

Bibliyografya

1- İbn Hişâm, es-Sîre (nşr Mustafa es-Sekkâ v.dğr.). Kahire 1355/193.
2- İbn Kesîr. es-Sire (nşr. Mustafa Abdulvâhıd). Kahi­re 1964-66-Beyrut 1396/1976.
3- Fîrûzâbâdî. el-Kâmûsü’l-muhît, “Dâr” md.
4- Kehhâle, Muc’mü kaba’itil-Arab, Beyrut 1402/1982. II, 723. [458] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdurrahman Bin Zeyd Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top