Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdülcelil el-Bilgrami Kimdir

Abdülcelil el-Bilgrami Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLCELİL el-BİLGRAMİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Seyyid Mîr Abdülcelîl b. Seyyid Mîr Ahmed el-Hüseynî el-Vâsıti el-Bilgrâmî (ö. 1138/1725) Hindistanlı edip ve şair. 1071de (1661) Hindistan’ın Kannûc şehrinin yakınlarındaki Bilgrâm kasaba­sında doğdu. İlk öğrenimini orada yap­tı. Daha sonra Agra’da Sultan Evreng-zîb’in kâtiplerinden Fezâil Han’dan ders aldı. Leknev divan riyasetine tayin edi­len Şah Hüseyin Han ile birlikte Leknev’e giderek orada beş yıl kaldı. Leknev’de Şeyh Gulâm Nakşibend’den dil ve edebiyat, Delhi’de Seyyid Bilgrâmi’den hadis okudu ve icazet aldı. Başta İslâm felsefesi ve Arap edebiyatı olmak üzere çeşitli ilimlerde büyük başarı gös­terdi. Daha sonra Sultan Evrengzîb’in ordusuna katıldı. 1700’de Gucerât eya­leti vak’anüvisliğine tayin edilerek Dek-ken’e gitti ve dört yıl bu görevde kaldı. Beker ve Sivîstan’da da aynı görevlerde bulundu. İki defa kısa sürelerle uzak­laştırıldığı bu görevlerinden 1714’te ay­rılarak Şahcihanâbâd’a gitti. Ancak bir süre sonra tekrar memuriyet hayatına döndü. Yerine oğlu Seyyid Muhammed’in tayin edilmesi için istifa ettiği 1718 yılına kadar. Sultan Ferruhsiyer’in yanındaki vak’anüvislik görevinde kaldı. Bu istifasından sonra doğum yeri Bilgrâm’a gitti. Bir yıl sonra Delhi’ye geri döndü. 7 Aralık 1725’te öldü. Naaşı Bilgrâm’a götürülerek orada defnedildi. [24]

Eserleri.

1- İnşâyı Celîl. Sultan Ev­rengzîb’in savaşlarını ve Dekken’in fet­hini anlatan Farsça otuz yedi sayfalık küçük bir eserdir. [25] 2- Münşe’ât-ı Celîl. Mektupları, çeşitli yazıları ve hâtıralarını ihtiva eder (Kalküta. ts). Mensur eserlerinin yanı sıra Arapça, Farsça, Türkçe ve Hintçe şiirleri olan Abdülcelîl, tarih düşürmesiyle de ün yapmıştır. Farsça bir mesnevisinde Hint müziğinden de bahsetmektedir. Ayrı­ca el-Hükmü’l- ciriâniyye ve er-Risâle fî cüz’in lâ yetecezze adlı Arap­ça iki eseri olduğu kaydedilmektedir. Abdülcelîl’in geniş bir biyografisi ile bir­likte eserlerinin önemli bir bölümü. Makbul Ahmed Samdânî tarafından Ur­duca kaleme alınan Hayât-ı Celîl [26] adlı eserde yer almak­tadır. [27]

Bibliyografya

1- Gulâm Ali Âzâd. Sübhatul-mercân, Bombay 1303/1886.
2- Kudretullah Han Gûpâmevî. Netâyicü’t-efkâr, Bombay 1336/1918.
3- Abdülhay el-Hasenî, Nûzhetü’l-havâtır, VI, 139-140.
4- Storey, Persian Literatüre, London 1970, l/l.
6- Muhammad İshaq, India’s Contribution to the Study of Hadith Literatüre, Dakka 1976.
7- (T.H.). “Bilgrâm”, İA, II, 613.
8- A. S. Bazmee Ansari, “Bilgrâml”, El2 (İng), I, 1219.
9- Zübeyd Ahmed, “Abdülcelîl”, CJDMİ, XII, 819-822. [28] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülcebbar el-Ezdi Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top