Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdulla Bin Büdeyl Kimdir

Abdulla Bin Büdeyl Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. BÜDEYL Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Abdullah b. Büdeyl b. Verkâ’ el-Huzâî (ö. 37/58) Sahâbi.
Huzâa kabilesinin son reisi olup Mek­ke fethi sırasında veya fetihten önce müslüman olduğu rivayet edilmektedir. Huneyn. Tâif ve Tebük seferlerine katıl­dı. Halife Osman devrinde Abdullah b. Âmir’le birlikte İsfahan halkıyla anlaş­ma yaptı. Sıffin Savaşfnda Hz. Ali taraf­tan olarak sağ kanattaki piyadelere ku­manda etti ve tesirli konuşmasıyla ta­raftarlarına cesaret verdi. Bir ara Muâviye’nin çadırına kadar sokulduysa da etrafı sarılarak öldürüldü. Savaştan sonra kendisini Şamlılar’dan tanıyan çıkmayınca, cesaret ve kahramanlığına hayran kalmış oian Muâviye bizzat ge­lerek Abdullah’ı teşhis etti ve “Huzâalılar’ın erkekleri bir yana, kadınları bile fırsat bulsa bizimle savaşmaktan geri kalmaz” demek suretiyle takdir duygu­larını ifade etti. [473]

Bibliyografya

1- İbn Sa’d. et-Tabakâtü’t-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
2- Buhârî, et-Târthu’l-kebîr (nşr. Abdurrahman b. Yahya el-Yemânî v.dğr.), Haydarâbâd 1360-80/1941-60-Diyarbakır, ts. (el-Mektebetü’l-İslâmiyye), V, 57.
3- Taberî, Târih (nşr. Muhammed Ebü’l-Fazl), Kahire 1960-70-Beyrut, ts. (Dâru Süveydân), V, 11, 15-16, 18, 21, 23, 24.
4- İbnüt-Esîr, Üsdü’l-ğâbe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dğr.), Kahire 1390-93/1970-73.
5- İbn Hacer. el-işâbe, Kahire 1328, 11,280-281. [474] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Bulukkin Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top