Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Ağa (Şehlevendim) Kimdir

Abdullah Ağa (Şehlevendim) Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH AĞA, ŞEHLEVENDİM Hakkında Ansiklopedik Bilgi

XIX. yüzyıl Türk bestekârı ve icracısı.
Güzel bir yüze sahip olmasından do­layı Şehlevendim lakabı ile şöhret bul­muş, ayrıca Şehlâ Hafız ve Hafız Abdul­lah Ağa lakapları ile de tanınmıştır. Do­ğum ve Ölüm tarihleri bilinmemekte­dir. III. Selim zamanında (1789-1807) çocuk denecek yaşta saraya alındı. Mû­sikiyle ilgili teme! bilgileri Enderun’da öğrendi. Kısa zamanda sesinin güzelliği ile dikkati çekti. Önce hanendeler, daha sonra da musâhib’-i şehriyârîler arası­na alındı ve bu görevleri 11. Mahmud za­manında da (1808-1839) devam etti.
Günümüze ulaşan eserlerinden, dev­rinin önde gelen bestekârları arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Eserleri için­de. III. Selim ve onun hânendebaşısı Küçük Mehmed Ağa ile birlikte beste­lediği nevâbûselik faslı en önemlilerindendir. S. N. Ergun’un, Antolojisinde güftesini verdiği ilâhiden başka dinî eserine rastlanmayan Abdullah Ağa’nın günümüze yirmi dokuz sözlü eseri ulaşmıştır. [404]

Bibliyografya

1- Hızır İlyas, Vekâyi-i Letâif-i Enderun, İstanbul 1276.
2- Tayyarzâde, Târih, İstanbul 1293.
3- S. Ezgi. Türk Musikisi, II, 32, 37.
4- S. Nüzhet Ergun, Antoloji, İstanbul 1942.
5- Türk Mûsikîsi Klasiklerinden Nevâ Buselik Faslı (İs­tanbul Belediye Konservatuvarı Neşriyatı). İs­tanbul 1954.
6- Tank Kip. TSM Sözlü Eserler Repertuvarı, Ankara 1979.
7- R. Ek­rem Koçu. “Abdullah Ağa”, İst A, I, 32-33.
8- Öztuna, TMA, I, 2. [405] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Abdullah Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top