Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Amasi Kimdir

Abdullah Amasi Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH AMASİ Hakkında Ansiklopedik bilgiler

XVI. yüzyıl Osmanlı hattatı.
Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemek­te. Amâsî nisbesinden Amasyalı olduğu anlaşılmaktadır. Seksen yaşına kadar yaşadığı göz önünde bulundurularak, 1518 tarihli bir hattına istinaden Fâtih devrinde (1451-1481) doğduğu ve Yavuz Sultan Selim devrinde (1512-1520) Öldü­ğü ileri sürülmektedir. [435] Ünlü Amasyalı hattat Şeyh Hamdullah’ın (ö. 1519) akrabası ve muhtemelen talebesi olup onun ölü­münden sonra oğlu Mustafa Dede’yi yetiştirmiştir. İstanbul’a II. Bayezid dev­rinde (1481-1512) gelmiştir.
Kendine has yeni bir yazı tarzı bulu­nan Abdullah Amâsrnin günümüze bir­kaç eseri ulaşabilmiştir. Bunlardan Topkapı Sarayı Müzesi’nde [436] ka­yıtlı bulunan nesih hatla yazılmış Türk­çe Mevlid-i Şerif metni, hattaki kudre­tini göstermesi bakımından önemlidir. [437]

BİBLİYOGRAFYA

1- Alî. Menâkıb-ı Hünerveran (nşr. İbnülemin Mahmud Kemal), İstanbul 1926.
2- Nefes-zâde İbrahim, Gülzâr-ı Sauâbinşr. Kilisli Mual­lim Rıfat), İstanbul 1939.
3- Suyolcuzâde Mehmed Necîb, Devhatü’l-küttâb (nşr. Kilisli Muallim Rıfat), İstanbul 1942.
4- Müsta-kimzâde. Tuhfe-i Hattâtin (nşr. ibnülemin Mahmud Kemâl), İstanbul 1928.
5- Habîb, Hattu Hattâtân, İstanbul 1305.
6- Mehdî Beyânî. Ahuâlü Aşar-ı Hoşnüvisan, Tahran 1363.
7- E. Hakkı Ayverdi. Fatih Devri Hattattan ve Hat Sanatı, İstanbul 1953. [438] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Ali el-Vezir Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top