Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Amr Bir Haram Kimdir

Abdullah Bin Amr Bir Haram Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. AMR b. HARAM Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Câbir Abdullah b. Amr b. Haram el-Ensârî es-Selemî (ö. 3/624) Uhud Savaşı’nda ilk şehid düşen sahâbî.
Benî Seleme kabilesinin ileri gelenle­rinden olduğu için İkinci Akabe Biatı’nda Berâ b. Ma’rûr ile birlikte kabilesini temsil etti. Bedir Savaşı’na katıldı. Uhud Savaşı başlamadan önce oğlu Câbir b. Abdullah’ı yanına çağırdı ve bu savaşın ilk şehidlerinden biri olacağını ümit ettiğini söyleyerek geride bıraka­cağı altı kızına bakmasını ve borçlarını ödemesini vasiyet etti. Henüz Uhud’a varmadan, münafıkların reisi olan Ab­dullah b. Übey b. Selûl İslâm ordusunun üçte birini teşkil eden kendi adamlarını geri çekince, Abdullah b. Haram Hz. Peygamber’den ayrılmamalarını söyle­diyse de münafıklar onu dinlemediler. Bunun üzerine Abdullah onlara beddua ederek müslümanların yanına döndü. Savaş başladıktan az sonra da şehid düştü. Mekkeli kâfirler burnunu, kulak­larını ve diğer uzuvlarını kestiler. Bu sa­vaşta yeteri kadar kefen ve kabir bulu­namadığı için naaşı eniştesi Amr b. Cemûh ile aynı kabre kondu. Aradan kırk altı sene geçtikten sonra sel yatağına yakın olan kabirleri başka bir yere nak­ledilmek üzere açıldığı zaman, bu iki sahâbînin cesetlerinin hiçbir değişikliğe uğramadan gömüldükleri gibi durduğu görüldü. [449]

Bibliyografya

1- el-Muvatta, “Cihâd”, 49.
2- Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğâzî (nşr. M. Lones), London 1965-66-Beyrut, ts. (Âlemü’l-Kütüb), I, 266.
3- İbn Hişâm. es-Sfre (nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.), Kahire 1375/1955.
4- İbn Sa’d. et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
5- Buhârî, “Cenâ’iz”, 3, 34.
6- Müslim, “Fezâ’ilü’ş-şahâhe”, 129.
7- İbn Abdülber, el-Istt’âb (el-İşâbe içinde), Kahire 1328.
8- İbnü’l-Esîr. üsdü’l-ğâbe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ v.dğr.), Kahire 1390-93/1970-73.
9- İbn Hacer, el-İşâbe, Kahi­re 1328. [450] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Amr Bin el-As Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: Abdullah bin Amr bin Haram

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top