Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Ebu Rebia Kimdir

Abdullah Bin Ebu Rebia Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. EBÛ REBÎA Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Abdirrahmân Abdullah b. Ebî Rebî’a b. el-Mugîre el-Mahzûmî (ö. 35/656) Hz. Peygamber’in Yemen’e vali olarak gönderdiği sahâbî.
Meşhur Arap şairi Ömer b. Ebû Rebîa’nın babası olan Abdullah, Câhiliye döneminde baharat ticaretiyle büyük servet kazanmış Kureyşli bir tacirdir. Bu dönemde elçi olarak gönderilen he­yetler arasında yer almıştır. Müslüman muhacirleri geri istemek üzere Kureyş tarafından Habeşistan’a gönderilen he­yet içinde, ayrıca Bedir Savaşı’nda esir düşen Mahzûm kabilesi mensuplarının fidyelerini ödemek için Medine’ye giden heyette bulundu. Uhud Savaşı’nda yüz müşrik okçusuna kumanda etti. Mekke fethinde Hz. Ali’nin kız kardeşi Ümmü Hânfnin himayesini temin ederek canı­nı kurtardı.
Abdullah, Mekke’nin fethedildiği gün müslüman oldu. Hz. Peygamber Hu­neyn Savaşı’na giderken ondan 30.000 (veya 40.000) dirhem borç aldı. Huneyn dönüşü borcunu ödeyerek kendisine ve ailesine dua etti. Bahîr (veya Büceyr) olan asıl adını Abdullah’a çevirdi. Da ru­ha sonra onu Yemen’in Cened vilayeti­ne vali tayin etti. Hz. Ömer San’a’yı da onun nüfuz bölgesine kattı. Halife Os­man’a karşı gerçekleştirilen muhasara­yı kaldırmak maksadıyla yola çıktıysa da Mekke yakınlarında bindiği deveden düşerek öldü. [523]

Bibliyografya

1- Vâkıdî, Kitabü’l-Meğâzi (nşr. M. Jones), London 1965-66.-Beyrut, ts. (Âlemü’l-Kütüb), I, 89, 130, 140, 199, 220; II, 863,
2- İbn Sa’d, et-Tabakhtü’l-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388.
3- Müsned, IV, 36.
4- İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğabe (nşr. Muhammed İbrahim el-Berınâ v.dğr.), Kahire 1390-93.
5- İbn Hacer. el-İşâbe. Kahire 1328.
6- İgn. Kratschkowsky, “Ömer” İA, IX, 461-462. [524] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Ebu Hadred Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top