Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Bin Suud Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdullah Bin Suud Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. SUÛD Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 1818) Necid’de hüküm süren Suudî ailesine mensup Vehhâbî emîri. Babası Suûd b. Abdülazîz’in ölümü üzerine 1814’te Suûdîler’in başına geç­ti. Kardeşiyle olan anlaşmazlığını hallet­tikten sonra. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın Hicaz bölgesinde asayişi sağla­mak için gönderdiği kuvvetlerle müca­dele etti. Mehmed Ali Paşa’nın oğlu To­sun Paşa’nın Necid harekâtı sırasında onunla mütareke yaptı; ancak sulh mü­zakereleri bir netice vermedi. 1816’da ölen Tosun Paşa’nın yerine kardeşi İb­rahim Paşa’nın Arabistan’a gelmesiyle mücadele şiddetlendi. Abdullah, 2 Ma­yıs 1817de İbrahim Paşa kuvvetlerine mağlûp oldu ve Vehhâbîler’in merkezi olan Deriyye’ye çekildi.

İbrahim Paşa şehri kuşattı; beş aylık bir muhasara­dan sonra 6 Eylülde burayı ele geçire­rek iç kaledeki bir kasra sığınmış bulu­nan Abdullah’ı dört oğlu ve bazı yakın­ları ile birlikte yakaladı. Önce Medine’ye, sonra da Mısır’a götürülen Abdullah. kâtibi ve hazinedarı ile birlikte deniz yoluyla İstanbul’a gönderildi. 14 Aralık 1818’de. Haliç’te Defterdar İskelesi­ne çıkarıldıktan sonra halka teşhir edi­lerek Divanyolu ile Babıâli’ye getirildi ve Bostancıbaşı nezaretinde hapsedil­di. Haremeyn-i Şerifeyn’den gaspedilen malların tesbiti için üç gün kadar burada sorguya çekildi; ardından da idam edildi.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah-ı Sayrafi Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top