Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdullah Çelebi Kimdir

Abdullah Çelebi Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH ÇELEBİ Hakkında Ansiklopedik bilgi

XVII. yüzyıl Osmanlı tarihçisi.
1610’da Kefe valiliğine tayin edilen Rıdvan Paşa’nm oğludur. Bu sebepten Rıdvan Paşazade diye tanınır. Kaynak­larda hayatıyla ilgili fazla bilgi yoktur. Muhtemelen Kırım’da babasının yanında yetişti. Daha sonra İstanbul’la geldi; IV Murad ve Sultan İbrahim devirlerinde müteferrika’lık hizmetinde bulundu. Tarihle ilgili eserleri yanında, Abdi mahlasıyla şiirler yazdığıda bilinmektedir.

1639’da Sadrazam Kara Mustafa Paşa adına kaleme aldığı Tarih-i Mısr adlı eserini Sultan İbrahim’e sundu. Teşa’u-lü’l-ezhar fi’aca’ibi’l-aktar adlı Arapça bir kitaba dayanılarak yazılan bu eser, bir dünya tarihi şeklinde tasarlanmış olup dokuz fasıldan meydana gelmiştir. Eserin son faslı, Iselim’in Tumanbay ile yaptığı savaşlarla ilgilidir. Kaptanıderya Hüseyin Paşa’ya itham ettiği Teverih-i Deşt-i Kıpçak adlı diğer eseri ise Kırım hanlarının 1047 (1637-38) yılına kadar olan tarihini ihtiva etmektedir. Eser ayrıntılara girmemekle birlikte, mevcut bilgilerin sağlam olması ve bazı konularda müellifin bizzat kendi müşahedelerine dayanması bakımından değerlidir. Bu eserin A. Zajaczkowski tarafından ilmi neşri yapılmıştır. [505]

Bibliyografya

1- Abdullah Celebi. Tevârih-i Deşt-i Kıpçak (nşr. A. Zajaczkowski), Varszawa 1966.
2- Osmanlı Müellifleri, 111, 103-104.
3- Babinger (Ûçok).
4- Karatay, Topkapı-Türkçe Yazmalar, 1, 196-327. [506] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Cüdan Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: abdullah çelebi kimdir

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top