Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdülmelik Bin Nuh Bin Mansur Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdülmelik Bin Nuh Bin Mansur Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLMEliK b. NÛH b. MANSÛR Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebü’l-Fevâris Abdülmelik b. Nûh b. Mansûr (ö. 389/999’dan sonra) Sâmânî hükümdarı [496] Sâmânîler’in son yıllarında Türk ku­mandanları çıkardıkları iç karışıklıklarla devleti sarsmaya başlamışlardı. Sâmânî Hükümdarı Ebü’l-Hâris Mansûr b. Nüh 992 yılında Karahanlı Buğra Han Hârûn ve haleflerinin saldırılarına uğra­dı. Ayrıca Türk Emîri Faik Hassa, Vezir Ebü’l-Muzaffer Muhammed, Begtüzün ve Gazneli Mahmud’un faaliyetlerini de kontrol altına alamadı. İki müttefik. Faik ile Begtüzün, Gazneli Mahmud’a karşı kendilerini desteklemeyen Ebü’l-Hâris Mansür’u tahtan indirerek gözle­rine mil çektirdiler ve küçük kardeşi Abdülmelik b. Nuh’u Sâmânî tahtına çı­kardılar. [497] Bunun üzerine Gazneli Mahmud, Faik ve Begtüzün’e karşı harekete geçti; bu sırada Abdülmelik b. Nûh da onların yanınday­dı. Meydana gelen çetin bir savaştan sonra Sâmânî kuvvetleri mağlûp ol­du, Abdülmelik ile Faik Buhara’ya çekil­diler.

Sultan Mahmud Horasan’ı istilâ edip Faik, Begtüzün ve Abdülmelik’i Mâverâünnehir’e sürdü. Karahanlıllig Han Nasr da 23 Ekim 999’da Buhara’yı işgal ederek Sâmânîler’in Mâverâünnehir’de-ki hâkimiyetine son verdi. Yanında bu­lunan az sayıdaki kuvvetle ne yapacağı­nı şaşıran Abdülmelik b. Nûh kaçıp sak-landıysa da İlig Han hükümet sarayına girdi ve Abdülmelik’i yakalayarak hanedanın diğer üyeleri Ebü’l-Hâris Mansûr, kardeşleri Ebû İbrahim İsmail ve Ebû Ya’küb ile birlikte Özkenfe sürüp orada hapsettirdi. Abdülmelik Özkenfe öldü. Böylece topraklan Gazneliler ve Karahanlılar tarafından paylaşılan Sâmânîler Devleti de son bulmuş oldu. Ebü’l-Hâris ile İsmail el-Müntasır devleti yeni­den kurmak için beş yıl daha mücadele ettiler; fakat hiçbir sonuç elde edeme­diler. [498]

Bibliyografya

1- Beyhakî, Târih, Tahran 1324.
2- İbnü’l-Esîr, el-Kâmil (nşr. C. I Tornberg), Lelden 1851-76- Beyrut 1385-86/1965-66.
3- Hamdullâh-i Müstev-fî, Târih-i Güzide (nşr E G. Browne). London 1910.
4- İbn Haldun, el-‘İber. Bulak 1284- Beyrut 1399/1979.
5- E. de Zambaur Manvel de Geneaiogie et de Chronologie Pour t’Histoire de lslam, Hannover 1927.
6- Halil Edhem. Düvet-i İstâ­miyye. İstanbul 1927.
7- Muhammed Nâzım, The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna, Cambridge 1931.
8- W. Barthold, Türkistan (haz. H Dursun Yıldız). İstanbul 1981.
9- Hasan İbrahim Hasan, İslâm Tarihi (trc. İsmail Yiğit V.dğr), İstanbul 1985.
10- V. F. Büchner, “Sâmâniler”, İA. X, 142.
11- C. E. Bosworth. “Abd al-Malek b. Nüh”, Eh.. I, 127-128. [499] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülmelik Bin Muhammed el-Mehdi Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top