Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdülmünim el-Amili Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdülmünim el-Amili Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLMÜNİM el-AMİLÎ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

XVI. yüzyılda İran’da yaşayan bir astronomi bilgini. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemek­tedir. Hakkındaki bilgilerin tamamı, bu­güne intikal eden tek kitabından elde edilmiştir. Bu kitap, 970’te (1562-63) Farsça olarak kaleme aldığı, bugün yal­nız bir yazma nüshası bulunan [532] fakat ilk sayfası kaybolduğu için adı bilinmeyen bir eser­dir ve ilim âleminde Kitâb-ı Ta’lîm-i Âlât-ı Zîc olarak tanınmaktadır. Amilî bu eserde, Safevî Hükümdarı Şah Tahmasb’ın (1524-1576) İsfahan’da sarayı­nın bir salonunda kurdurmak istediği rasathane için hazırladığı planlar ve bu rasathanede kullanılacak âletler hak­kında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Kitapta bundan başka İskenderiye. Merâga ve Semerkant rasathaneleriyle buralarda kullanılan âletler hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Bugün. Âmilfnin hazır­ladığı planların mükemmel olduğu gö­rülmekte, ancak bu rasathane projesi­nin gerçekleştirilmediği de bilinmekte­dir. O, eserinde ayrıca elde mevcut zîccetvellerinin, otuz yıl süreceğini hesap­ladığı gözlemlerden sonra yeniden dü­zenlenmeleri gerektiği görüşünü de ile­ri sürmüştür. [533]

Bibliyografya

1- H. Suter, Matematiker, Lelpzig 1900.
2- Aydın Sayılı, The Obseroatory in İslam, Ankara 1960.
3- Storey. Persian Literatüre, London 1972, II/l.
4- D. Pingree. “Abd al-Mon’em ‘Âmeli”, Elr.I, 130. [534] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülmümin el-Kumi Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top