Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdüluzza (Beni Abdüluzza) Kimdir

Abdüluzza (Beni Abdüluzza) Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLUZZA (BENÎ ABDÜLUZZÂ) Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Kureyş kabilesinin bir kolu. Adını Hz. Peygamber’in atalarından Kusay b. Kitâb’ın dört oğlundan biri olan Abdüluzzâ’dan alan kabile, onun Esed adlı oğlunun soyundan teşekkül etmiştir. Bu kabileye mensup bazı şahıslar gerek Câhiliye döneminin, gerek­se İslâmî devrin önemli simaları arasın­da yer almışlardır. Bunlardan bazıları­nın adları şöyledir: Huveylid b. Esed, Varaka b. Nevfel, Hz. Hatice, Zübeyr b. Avvâm, Abdullah b. Zübeyr, Osman b. Huveyris, Hakîm b. Hizam. Abdüluzzâ kabilesi mensupları IV. (XI.) yüzyıla ka­dar Hicaz yöresinde varlıklarını sürdür­müşlerdir. [535]

Bibliyografya

1- Zübeyrî, Nesebü Kureyş (nşr. E. Levi-Pro-vençal), Kahire 1982.
2- İbn Kuteybe. el-Macârif (nşr. Muhammed İsmail es-Sâvî), Beyrut 1390/1970.
3- İbn Hazm. Cemhere (nşr. Abdüsselâm M. Hârün), Kahire 1982.
4- İbn Haldun, et-İber, Bulak 1284-Beyrut 1391/1971.
5- Kalkaşendî. Nihâyetü’l-ereb, Beyrut 1405/1984.
6- Kehhâle. Mu’cemü kabâ’ili’i’Arab, Bey­rut 1982.
7- Ziriklî. el-A’lâm (nşr. Züheyr Fethullah), Beyrut 1984. [536] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülmünim el-Amili Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: abduluzza bin katan, Abduluzza ibni Katan

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top