Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdülvahid Bin Selim Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdülvahid Bin Selim Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLVAHİD b. SELİM Hakkında Ansiklopedik Bilgi

XIII. yüzyıl Anadolu Selçuklu mimarı. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemek­tedir. Adına, Konya’daki Mevlânâ Ce-lâleddln-i Rûmî’nin ceviz sandukası üze­rinde yer alan kitabede rastlanmakta­dır. Bu sanduka. 1273 yılında vefat eden Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî için ya­pılmış olmasına rağmen, bilinmeyen bir tarihten beri Mevlânâ’nın babası Sultânü’l-ulemâ Bahâeddin Veled’in kabri üzerinde bulunmaktadır. Sandukanın şekil ve planı ile çoğu Mevlânâ’nın şiir­lerinden seçilen yazı ve süsleme kom­pozisyonlarını Mimar Abdülvâhid b. Selîm hazırlamış, işçiliğini ise Hümâmed-din Muhammed adlı Konyalı bir ahşap ustası yapmıştır. Ayrıca Mimar Abdül­vâhid b. Sefim’in Mimar Bedreddîn-i Tebrîzî ile birlikte Mevlânâ Türbesini de inşa ettiği bilinmektedir. [553]

Bibliyografya

1- L. A. Mayer, Isiamic Architects and Thelr Works, Geneve 1956.
2- İ. Hakkı Konyalı. Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Kon­ya 1964.
3- Zeki Sönmez. Başlan­gıçtan XVI, Yüzyıla Kadar Anadolu’daki İslâm ve Türk Deuri Yapılarında Çalışan Sanatkâr­lar (doktora tezi, 1981), İÜ Ed. Fak.
4- Yusuf Akyurt. “Konya Asarı Atika Müzcsi’nde Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Sandu­kası””, Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi, III, Ankara 1936. [554] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülvahid er-Reşid Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top