Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdülvasi el-Cebeli Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdülvasi el-Cebeli Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLVASİ-İ CEBELİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Bedîüzzamân Abdülvâsi’ b. Abdilcâmi’ Garcistânî el-Cebelî (ö. 555/1160) İranlı şair. Selçuklu Sultanı Sencer’in saray şairi olarak tanınır. Afganistan’ın Garcistan bölgesindeki Cebel’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Bir süre He-rafia oturduktan sonra Gazne’ye gide­rek Gazneli Behrâm Şah b. Mes’ûd’a in­tisap etti ve orada dört yıl kaldı. Dayı­zadesi Behrâm Şaha yardım için Gaz­ne’ye gelen Selçuklu Sultanı Sencer’in ilgisini çekti ve onun hizmetine girdi. Sultan Sencer’in yanı sıra Şehâbeddin ve Ziyâülmülk Gâlib b. Tiğlib. Mâzenderan Hükümdarı Muhammed. Kutbüddin Muhammed ve Atabekler’den Şücâüddin Ömer’e de methiyeler yazdı. Ölüm tarihi olarak genellikle 555 (1160) yılı kabul edilmektedir.

Enverî, Muizzî. Mes’ûd-i Sad Edîb Sâbir ve Senâî gibi büyük kaside ve mesnevi şairleriyle çağdaş olan Abdülvâsi-i Cebelî, XII. yüzyılın ilk yarısında Fars şiirinde meydana gelen üslûp değişmesinde rol oynayan önemli şairler­den biridir. Şiirlerinde önceki devir şair­lerine göre Arapça kelime ve tâbirlere daha fazla yer vermiş, edebî sanatları çokça kullanmıştır. Bir saray şairi ola­rak kasideleri şekil ve muhteva bakı­mından daha önceki örneklerden pek farklı değildir. Kaynaklarda Arapça şiir­leri de olduğu zikredilen şairin iki mülemmaı dışında Arapça şiirine rastlan­mamıştır. Başta İran ve Türkiye kütüp­haneleri olmak üzere birçok yerde yaz­ma nüshaları bulunan divanı ilk defa 1862’de Lahor’da basılmış, ayrıca Z. Sa­fa tarafından iki cilt halinde tenkitli neşri yapılmıştır. [564]

Bibliyografya

1- Avfî, Lübâbul-elbâb (nşr. Saîd Nefîsî), Tah­ran 1335 hş.
2- Devletşâh, Tezki-retü’ş-şuarâ (nşr. E. G. Brovvne), Lelden 1901.
3- Emîn Ahmed-i Râzî, Hefi iklîm (nşr Cevâd Fâzıl), Tahran, ts., II, 118-119.
4- Rızâ Kulî Han Hidâyet. Mecma ‘u’l-fusahâ (nşr. Müzahir Mu­saffa), Tahran 1336 bş.
5- Zebîhullah Safa, Târîb-i Edebiyyât der îrârt, Tahran 1347 hş..
6- Bedîuzzamân Furûzanfer, Sühan ü Sühanverân, Tahran 1350 hş.
7- FME, I, 37-38.
8- Cl. Huart, “Abdülvâ­si”, İA, I, 103-104.
9- Cl. Huart, H. Massa. “Abdal-Wâsic Diabali”, El3 (İng.), I, 94;
10- Z. Safa, “Abd-al-Vâses jabali”, Elr., I, 171-172. [565] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülvahid Bin Zeyd Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top