Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdurrahman Bin Yezid Kimdir

Abdurrahman Bin Yezid Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDURRAHMAN b. YEZİD Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Yezîd b. Câriye el-Ensârî (ö. 98/716-17) Medineli tabiî. Annesi, Hz. Ömer’le evli iken daha sonra ondan boşanan kadın şarabîler­den Cemîie bint Sabit, babası ise Veda haccının bir bölümünü rivayet etmesiy­le tanınan Yezîd b. Câriye’dir.
Güvenilir bir râvi olan Abdurrahman b. Yezîd, daha çok Hz. Ömer, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Ebû Lübâbe b. Abdülmünzir ve amcası Mücemmi’ b. Câriye’den hadis rivayet etmiş, kendisinden de Kasım b. Muhammed b. Ebû Bekir ve İbn Şihâb ez-Zührî gibi tabiîler riva­yette bulunmuşlardır. Ömer b. Abdülazîz’in Hicaz valiliği sırasında Medine’de bir süre kaza işlerini yürütmüştür. [453]

Bibliyografya

1- İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
2- Halîfe b. Hayyât. et-Tabakât (nşr. Ekrem Ziya el-Ömeril, Riyad 1402/1982.
3- Buhârî, et-Târîhu’t-kebîr Inşr Abdurrahman b. Yahya cl-Yemânl v.dğr.). Haydarâbâd 1360-80/1941-60.
4- İbn Ebû Hatim, el-Cerh ve’t-tadît, Hayda­râbâd 1371-73/1952-53.
5- İbnö’l-Esîr. Üsdü’l-ğâbe (nşr. Muhammed İbrahim el-Bennâ vdğr). Kahire 1390-93/1970-73.
6- İbn Hacer, Tehzîbut-Tetzib, VI, 298-299. [454] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdurrahman Bin Ümmül-Hakem Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top