Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Abdürreşid-i Deylemi Kimdir? Hakkında Bilgi

Abdürreşid-i Deylemi Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDÜRREŞİD-İ DEYLEMİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 1081/1670) Hint-Türk imparatorlan Şah Cihan ve Evrengzîb’in himayelerinde Hindistan’da yaşayan İranlı hattat ve şair. Kazvin’de doğdu. Hasenî seyyidler-den bir aileye mensuptur. Yazıyı, dayısı meşhur nesta’lik hattatı İmâd’dan öğ­rendi. Bundan dolayı gençliği İsfahan’­da geçti. Dayısının Öldürülmesi üzerine ailesinin bir kısmı Anadolu’ya, bir kısmı Hindistan’a göç etti. Abdürreşîd-i Deylemî de Hindistan’a kaçarak Şah Cihan’a sığındı. Önce sarayda hususi kâtipliğe getirildi. Daha sonra saray kütüphane­sinde hâfız-ı kütüb olarak çalıştı ve hü­kümdarın özel hattatlığını yaptı, Şah Ci-han’ın oğlu Dârâ Şükûh’a ve Evreng­zîb’in kızı Zîbünnisâ’ya hat dersleri ver­di. Şah Cihan’ın sarayında yirmi üç yıl hizmet etti (1623-1646). Abdürreşîd Agra’da öldü. Talebesi Zîbünnisâ onun için bir mersiye yazarak ölümüne tarih dü­şürmüştür.

İran’da Abdürreşîd ve Reşîdâ, Hindis­tan’da ise Âgâ Reşîd ve Âgâ unvanlarıy-la tanınmış, şöhreti İran’dan çok Hin­distan’da yayılmıştır. Dayısı İmâd’ın üs­lûbunu benimsemiştir. Gulâm Muham-med. tezkiresinde Hindistan’da onun tavrının benimsendiğini ve on beş tale­besi olduğunu yazmaktadır. Bunlar ara­sında. Şah Cihan’ın oğlu ve Evrengzîb’in kızı dışında Hindistan’da tanınmış olan­ları Muhammed Eşref Hâceserâ, Saldâ-yı Eşref. Abdurrahmân-ı Fermannüvîs ve Mîr Hâce’dir.
Sipihr, tezkiresinde diğer yazı çeşitle­rini de yazdığını söyler; ancak bu hu­susta geniş bir araştırma yapan Mehdî Beyânî, onun nesta’tikten başka yazısı­na rastlanmadığını bildirir. İmzalarını Abdürreşîd, Abdürreşîd-i Deylemî, Re­şîdâ, Abdürreşîd eş-Şerîf el-Hasenî şek­linde atmıştır. İstinsah ettiği kitapların en güzelleri, Hâce Abdullah-ı Ensârî’nin Makâlâf (Tahran, Kitaphâne-i Saltanatî) ile Mevlânâ’nın Meşnevi’sidir. [667] Tahran. Delhi. Leningrad. Kabil ve Ox-ford kütüphanelerinden başka İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde de yazıları vardır. [668]

Bibliyografya

1- Habîb. Hatt u Hattâtân, İstanbul 1305.
2- Mehdî Beyânî. Ahvâl ü Aşâr-ı Hoşnüvîsân. Tahran 1363 hş.
3- Habîbullah Fezâilî, Atlas-ı Hat, İsfahan 1391.
4- P. P. Soucek, “Abd-al-Rasid Daylami”, Eh., I, 150. [669] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdürrauf es-Sinkili Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top