Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Acibe el-Bağdadiyye Kimdir

Acibe el-Bağdadiyye Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ACÎBE el-BAĞDADİYYE Hakkında Ansiklopedik Bilgi
Acibe el-Bağdadiye Kimdir

Acîbe bint Muhammed b. Ebî Galib el-Bâkdârî el-Bağdâdiyye (ö.647/1249-50) Kadın muhaddis.
Dav’ü’s-sabâh lakabıyla da bilinir. Bağdat’ta doğdu. Babasından ve zama­nın meşhur âlimlerinden okudu. Abdul­lah b. Mansûr el-Mevsılî ve Ebü’l-Meâlî Muhammed el-Lemmâs’tan çeşitli ki­taplar, hafız Muhammed b. Ebû Bekir Acem-kurüî makamı el-İsfahâni’den Begavi’nin Şerhu’s-Sünne’sini ve başka hadis kaynaklarını, Abdülhak el-Yûsufi’den de Şafiî’nin İhtilâfü’l-hatdîş’i ile Buhâri’nin et-Tânhu’l-kebîfi’nin ve diğer çeşitli kitapları dinle­yip rivayet etmiştir.

Acîbe. Mes’ûd es-Sekafî ve Ebû Ab­dullah er-Rüstemî tarafından kendileri­ne icazet verilen âlimlerin son halkasını teşkil eder. Kendisinden de muhaddis Afıfüddin Muhammed el-Harrât. Sirâceddin Ebû Hafs Ömer el-Kazvînî ve Mahmûd b. Ali ez-Zâkıfî gibi meşhur âlimler muhtelif kitapları rivayet etmiş­lerdir. Şeyhlerini ve isnadlannı ihtiva eden on cüzlük bir meşyeha’sı bulun­maktadır. Doksan üç yaşlarında iken Bağdat’ta vefat etmiştir. [250]

Bibliyografya

1- Zehebî. A’iâmun-nübelâ, XXIII, 232-233.
2- İbnü’l-İmâd, Şezerâtü’z-zeheb, Kahire 1350-51.
3- Zirikli. et-Actâm, Kahire 1373-78/1954-59.
4- Kehhâle. A’lâmun-nisâ. Dımaşk 1378/1959. [251] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Acemiyye Ne Demektir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top