Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Açıkbaş Mahmud Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi

Açıkbaş Mahmud Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

AÇIKBAŞ MAHMUD EFENDİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 1077/1666) Mutasavvıf-şair.
Âmid’de (Diyarbakır) doğdu. Ahî Mah-mud Efendi’nin oğlu. Nakşibendî şeyhlerinden Rûmiyye şeyhi diye meşhur Mahmud Efendi’nin yeğeni ve müridi­dir. İlim tahsili İçin Mısır’a gitti, sonra Bursa’ya gelip yerleşti. Bursa’da Ulucami ve Dâye Hatun camilerinde vaazlar verdi, talebe okuttu. Bilinmeyen bazı sebepler yüzünden halkın şikâyeti üze­rine Bursa’dan sürgün edildi. 15 Rebîülâhir 1077’de [290] vefat etti ve Dâye Hatun Camii naziresine defnedildi.

Resmî mahlasıyla Türkçe. Arapça ve Farsça şiirleri, Türkçe Güzide adlı tec­vide dair bir risalesi ve Risöîe-i Nurbahşiyye adlı tasavvuf! bir eseri vardır. Ayrıca Seyyid Mahmûd-ı Hemedânfnin Evrâd-ı Fethiyye adlı Farsça eserini şerh ve tercüme ettiği kaynaklarda be­lirtilmektedir. [291]

Bibliyografya

1- Şeyhî, Vekhyiu’l-fuzalâ, Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2361, I, vr. 281.
2- İsmail Beliğ. Güldeste. Bursa 1302.
3- Sicill-i Osmânı, İV, 319.
4- Osmanlı Müellifleri, I, 14.
5- Kâmil Kepecioğlu. Bursa Kütüğü, Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., Genel böl., nr. 4521, III, 189. [292]

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Açe nedir, Açe Ne Demektir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top