Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Ashabuş Şimal Kimlerdir?

Ashabuş Şimal Kimlerdir?

Sponsor Bağlantılar

Ashabuş-Şimal Kimlerdir Hakkında Kısaca Hakkında ansiklopedik Bilgi

ASHÂBU’Ş-ŞİMÂL Kimdir?

Amel defterleri sol taraflarından verilenler, cehennemlikler anlamında bir Kur’an terimi. Arapçada “sol taraf” manasına gelen şimal ile Ashab (topluluk, grup) kelimelerinden oluşan ashâbü’ş-şimâl (el-Vâkıa 56/41) terimi, yaratılışın başlangıcında Allah’a vermiş oldukları sözü (mîsâk-ı fıt­rî) dünyada bozup önce kendilerine karşı, sonra da kötülüğü bir huy haline getirmekle başkalarına karşı kötü davranan ve ahirette amel defterlerini soldan veya arka taraftan alacak olan kimseleri ifade eder. “Sol taraf” veya “uğursuzluk” anlamına gelen meş’eme kelimesiyle birleşince ashâbü’l-meş’eme de ( v>ts«J) (el-Vâkıa 56/9; el-Beled 90/19) aynı manayı ifade eder.

Bir kısım müfessirler ise yaratılışın başlangıcında (bk. el-A’râf 7/172) Âdem’in sol tarafından çıkartıldıkları veya sol yanında bulundukları için bunların ashâbü’ş- şimâl ve ashâbü’l-meş’eme diye adlandırdıklarını kabul ederler.

Cehennemliklerin bu adla anılmalarını, amel defterlerinin sol taraflarından verilmesi, mahşerde sıkıntılar içinde terk edilip ihmal edilerek hesaplarının en son görülmesi ve cehenneme sol taraftan atılmaları ile izah edenler de vardır. Ashâbü’l-ye- minin mukabili olan bu grubun ahiret hayatında yakıcı bir suda, kömür ve kurum gibi kararan dumanlı bir havanın bulunduğu veya hastalık taşıyan ve öldürücü sıcak bir rüzgarın estiği yerde, hiçbir kimsenin içinden çıkamayacağı, kapıları kapatılmış cehennemde azap görecekleri ifade edilir (bk el-Vâkıa 56/ 42-48).

Bu azabın sebebi olarak, onların ayetleri ve ahireti inkar etmeleri, Allah’a ibadet etmekten yüz çevirmeleri, şirk koşmaları, büyük günah işlemeleri gibi fiiller gösterilir. Yine bunların dünya hayatındaki İçtimai ve ahlaki durumlarından söz edilirken namaz kılmayan, fakir doyurmayan, batıl işlere dalan kimselerle beraber olan ve hesap gününü inkâr eden kimseler oldukları ifade edilir (bk. el-Müddessir 74/44-47).

 

Kur’an’- da ashâbü’ş-şimâl hakkında, fakirin ihtiyacını giderme yollarını aramayan, onlara zulmeden, şımartılmış, keyiflerine düşkün, sözlerinde ve yeminlerinde durmayan, devamlı büyük günah işleyen inançsız cehennemlikler olduklarını ve asla cennete giremeyeceklerini belirten daha başka açıklamalar da vardır.

BİBLİYOGRAFYA:
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “Şml” mad.; Lisânü’l-^Arab, “Şml” md.; Tâcul-‘arûs, “Şml” md.; İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr,VIII, 144; Fah- reddin er-Râzî, Tefstr, XXIX, 142, 168; XXX, 211; NTsâbûrî, Garâ’ibul-Kur’ân, Kahire 1969- 70, XXVII, 79-80; XXIX, 99; Şevkânî, Fethu’l- kadîr, Kahire 1964, V, 148-149; Âlûsî, Rûhu’l- me’ânt XXVII, 131, 143-145, 161; Elmalılı, Hak Dini, VI, 4704-4712; VII, 5466.
ARİF AYTEKİN 
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 3. CİLT, İSTANBUL, 1991
Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Allah (C.C) Ne Demektir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top