Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Beyt’ül Hikmet Nedir?

Beyt’ül Hikmet Nedir?

Sponsor Bağlantılar

Abbasi Devri İlmi Faaliyetlerinin Yapıldığı İlim Evi Olan Beyt’ül Hikmet Geniş Bir Şekilde Verdik Umarız İşinize Yarayan Bilgilerdir
Beytül Hikme tanımını en aşağıda Kısa bir şekilde mavi renk ile verdik.
Abbasilerin ilk dönemine İslam kültür ve medeniyetinin, ilim, kültür, sanat alanları ile bunların kurumlaşması bakımından ciddi gelişmeler ortaya koyduğu görülür.

Mesela Harun Reşid, devletin bütün imkanlarını ilmin geliştirilmesi için seferber etmiştir.

Oğulları Me’mun ile Mu’tasım da babalarının yolunu izlemişlerdir.

Eski medeniyet ve kültür merkezleri
fethedilince Müslümanlar Babil, Hint, Asur, Fenike, Grek, Roma, İran ve Yunan medeniyetlerinin sahip oldukları ilmi ve kültürel mirasa ulaşmışlardır.
Bu merkezlerin başlıcaları İskenderiye, Antakya, Nusaybin, Cundişapur, Harran, Ruhâ-Edessa (Urfa) ve Kınnesrin’de (Kuzey Suriye’de bir şehir) faaliyet gösteren medreseler olmuştur.
Bu dönemde büyük bir tercüme faaliyetine girişilmiştir. Tercüme faaliyetinin ilk safhası olan ve Me’mun’un halifeliğine kadar olan dönemde (750-813), oldukça önemli sayıda eserin çoğunluğu yeni Müslüman olmuş mütercimler tarafından Arapçaya tercüme edildiğini göstermektedir.

Me’mun ve onu takip eden halifeler döneminde ise tercüme faaliyetleri Bağdat’taki Beytü’l-Hikme’de devam etmiştir. Beytü’l-Hikme’nin daha önceki halifeler tarafından kurulduğu kabul edilirse de Halife Me’mun (813-833) tarafından 830 yılında geliştirilip teşkilatının tamamlandığı yeni araştırmalarla ortaya konmuş bulunmaktadır. Burası bir fen ilimleri üniversitesi, bir rasathane ve bir kütüphaneden meydana gelmekteydi. Burada, maaşları devlet tarafından ödenen mütercimler kurulu vardı. Çeşitli ilim sahalarındaki eski Yunan, Mısır ve Hint bilim ve kültürüne ait eserler Arapça’ya çevriliyordu. İslam coğrafyasındaki ilmi faaliyetler, bu müessesedeki çalışmalarla gelişerek çok canlı bir hal almıştır.

Halife Me’mun Bağdat’ta muntazam bir tercüme mektebi kurarak orayı
mükemmel bir kütüphane ile donattı.

Beyt’ül Hikmet Vikipedi, özgür ansiklopedide geçen Tanımıyla:
 Arapça: بيت الحكمة, çeviri-yazı: Beyt ül Hikme, Anlamı: Hikmetler evi demektir.
Abbasiler tarafından, 800’lü yılların başında, Bağdad şehrinde kurulan kütüphane ve çeviri merkezinden oluşan bir bilim merkezidir.

 

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Allah (C.C) Ne Demektir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: beytül hikme, beytül hikme nedir, beytül hikme ne demek, beytül hikme nedir kısaca, beytülhikme, beytül hikme vikipedi, beytül hikmet, beytülhikme nedir, beytü\l hikme nedir

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top