Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Fıkıh Ne Demektir

Fıkıh Ne Demektir

Sponsor Bağlantılar

Fıkıh nedir kısaca tanımı, İslamda fıkıh ne demek kısaca sözlük anlamı ve geldiği noktayı açıklayalım.

Öncelikle Sözlük Anlamı Nedir:

1.)Bir şeyi gereği gibi, iyice anlayıp bilme.
2.)İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünü.

İslamda Fıkıh Kavramı:
Fıkıh kavramının tarihsel gelişim aşamalarını kavramak ve fıkhı tanımlaya bilmek.

Fıkıh kavramının tarihsel gelişim aşamalarından ilki, Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde, kelimenin sözlük anlamına göre daha özel bir nitelik kazanmasıdır.

Fıkıh kelimesine Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde dinde derin kavrayış (dinde tefakkuh) anlamı yüklenmiştir.

Kelimenin hadislerde öğrenmeye dayalı dinî bilgi anlamında kullanıldığı da görülmektedir. Hadis tedvin sürecinin başlamasıyla birlikte fıkıh kavramı bakımından bir diğer gelişim aşaması ortaya çıkmıştır.

Fıkıh kelimesi artık, Kitâb ve Sünnet naslarıyla sabit olan hükümleri bilmek yanında, bu naslar üzerinde yürütülen aklî çıkarım faaliyetini ve bunun sonucunda ulaşılan bilgileri ifade etmeye başlamıştır.

Bu aşamada fıkıh, dinî bilginin her türünü içermektedir. Fıkhın, bilimsel bir disiplin haline dönüşmeye başlaması, Ebû Hanîfe dönemine denk düşmektedir. Bu aşamada fıkıh henüz itikad alanından tam olarak ayrılmamış olsa bile, bir tasnif çabası ortaya çıkmıştır. Son aşamada fıkıh kavramı, itikad alanının dışarıda bırakılmasıyla, amelî hükümlerle sınırlı bir çerçeve kazanmıştır. Fıkhın teknik düzeyde tanımlanması uzun sayılabilecek bir süreçte gerçekleşmiştir.

Sürecin geldiği son aşamada fıkıh, usûlcüler tarafından “Şer’î amelî hükümleri tafsîlî delillerine dayalı olarak bilmek” biçiminde tanımlanmıştır. Fakîhlerin fıkıh tanımı ise, “şer’î amelî hükümler bütünü”
biçimindedir.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Istılah Ne Demektir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top