Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Haşimizade Abdullah Efendi Kimdir

Haşimizade Abdullah Efendi Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH EFENDİ, HÂŞİMÎZADE Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(ö. 1144/1731) Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Babası İmrahor Camii İmamı Seyyid Hasan el-Hâşimi’dir. Anne ve baba tarafından nesebi Hz. Peygamber’e kadar varır. Hafızlığını ve tahsilini bitirdikten sonra, babasının görev yaptığı camiye imam oldu ve bu vazifeyi ömrünün sonuna kadar sürdür­dü. Abdullah Efendi aynı zamanda Hal-vetiyye tarikatı şeyhlerinden Seyyid Hüseyin Efendi’ye intisap etmişti.
Hat derslerini önce babasından, daha sonra meşhur hattat Hafız Osman’dan meşkederek aklâm-ı sitte’de mükemmel bir seviyeye erişti ve kırk ay gibi kısa bir zamanda icazet aldı (1098/1686-87). Süratli yazı yazmasıyla meş­hurdu. Kaynakların bildirdiğine göre altmış üç yaşlarında vefat etmiş ve Eyüp’te Şah Sultan Camii karşısındaki mezarlığa, ebeveyninin yanına defnedilmiştir.

Abdullah Efendi, birçok defa 111. Ahmed’in ihsan ve iltifatına mazhar oldu. Bu sebeple Sakazâde Mustafa Efendi’den boşalan Sarây-ı Cedîd hat hocalıgına tayin edildi. Eserleri arasında, ek­serisi Ruganı Ali Üsküdârî tarafından tezhip edilen yirmi dört Mushaf-ı şerif, padişah için istinsah ettiği Osmanzâde Tâib Efendi’nin Meşârik-i §erif Tercü­mesi, bin kadar en’âm, evrâd, kıta ve hilye-i şerif bulunmaktadır. Bu eserle­rin çoğu Nuruosmaniye Kütüphanesi’ne vakfedilmiştir.
Eğrikapılı Mehmed Râsim başta ol­mak üzere birçok hattat yetiştiren Ab­dullah Efendi, Türk hat sanatına uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunmuştur. [12]

Bibliyografya

1- Müstakimzâde. Tuhfe-i Hattatın (nşr. İbnülemin Mahmud Kemâl), İstanbul 1928.
2- Suyolcuzâde Mehmed Necîb. Deuhatü’l-küttâb (nşr. Kilisli Muallim Rıfat), İstanbul 1942.
3- R. Ekrem Koçu, “Abdullah Efen­di”, İst. A, 1, 42. [13] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Bezirganzade Abdullah Efendi Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top