Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Hz Abbas Bin Ubade Hayatı

Hz Abbas Bin Ubade Hayatı

Sponsor Bağlantılar

ABBAS b. UBÂDE Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Abbâs b. Ubâde b. Nadle el-Ensârî el-Hazrecî (ö. 3/624) Akabe biatlarına katılan sahâbî.
Hz. Peygambere birinci Akabe’de bi­at eden on iki Medineli’den biridir. İkin­ci Akabe’de de bulundu ve Hazreçliler’e hitaben bir konuşma yaparak Resülullah’a biat etmenin, her ne pahasına olursa olsun onu düşmanlarına karşı savunmak mânasına geldiğini, bunu ya­pamayacaklarsa biat etmemeleri ge­rektiğini onlara hatırlattı. Biattan sonra Medine’ye dönmedi, Hz. Peygamberle birlikte Mekke’de kaldı. Peygamber’den kısa bir süre önce hicret etti. Bu sebep­le “Medineli muhacir” diye anıldı. Hic­ret’ten sonra muhacirlerden Osman b. Mazûn ile kardeş ilân edildi.
Bedir Savaşı’na iştirak etmeyen Abbas b. Ubâde. Uhud Savaşına katılmış­tı. Bu savaşta İslâm ordusu bozguna uğradığı sırada, dağılan orduyu tesirli konuşması ile toplamaya çalıştı. Miğfe­rini ve zırhını çıkarıp, “Eğer Peygambe­rimize bir şey olur da biz sağ kalırsak, Rabbimize karşı ileriye süreceğimiz hiçbir mazeretimiz yoktur!” diyerek düşman saflarına daldı ve sonunda şehid düştü. [186]

Bibliyografya

1- Vâkıdî. Kitâbül-Meğâzî (nşr. M. lones), Lon­don 1965-66-Beyrut, ts. (Âlemül-Kutub), I, 237, 258, 303.
2- İbn Hişâm, es-Sire (nşr. Musta­fa es-Sekkâ v dğr), Kahire 1375/1955.
3- İbn Sa’d. et-Tabakâtü’i-kübrâ (nşr İhsan Abbasi, Beyrut 1388/1968.
4- İbnü’l-Esîr. Üsdul-ğabe (nşr. Muhammed İbrahim el-Benna v.dğr.l, Kahire 1390-93/1970-73.
5- İbn Hacer. el-İşâbe, Kahire 1328. [187] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abbas-ı Servani Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: abbas bin ubade hayatı, abbas bin ubade kisaca hayati

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top