Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Kumral Abdal Kimdir

Kumral Abdal Kimdir

Sponsor Bağlantılar

ABDAL KUMRAL Kimdir Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Osmanlı Devleti’nİn kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri.
Kumral Abdal adıyla da bilinmekte­dir. Âşıkpaşazâde’ye göre, Edebâli Os­man Gazi’nin meşhur rüyasını tâbir edip kendisine padişah olacağını müj­delediği zaman Abdal Kumral ondan müjdelik istemiş, Osman Gazi de padi­şah olunca bu dervişe kılıcını vermişti. Rüstem Paşa’ya atfedilen Tevârih-i Âl-i Osman’da Aşıkpaşazâde’deki riva­yet aynen zikredilmekle birlikte, dervi­şin adı Durut veya Turgut olarak geçer. İdrîs-i Bitlisi’ye göre, Kumral Abdal Os­manlı Devleti’nİn kuruluşundan önce uçlarda yaşayan bir derviş mücahiddir. Ermeni Derbendi’nde rastladığı kırklar­dan birinden Osman Gazi’nin başına devlet kuşu konacağını öğrenince bu müjdeyi ona bildirir; o da kendisine kılı­cını ve maşrapasını verir. Ayrıca İdrîs-i Bitiisî, Osman Gazi’nin, padişah olunca Kumral Abdal’a Ermeni Derbendi’nde bir zaviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini bildirdiği gibi, bu zavi­yenin kendi zamanında mevcut ve meş­hur olduğunu da ilâve eder.

İdrîs-i Bitlisi’ye dayanan Müneccim-başı ise Abdal Kumral’ın Yenişehir ta­raflarında yaşadığını ve kâfirlerle gaza ettiğini ifade eder. Ayrıca Osman Ga­zi’nin bu dervişe Yenişehir civarında bir zaviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini de söyler. [291]

Bibliyografya

1- Âşıkaşazâde, Târih (nşr. Âlî Bey), İstanbul 1332.
2- Âşıkaşazâde, (nşr. F. Giese), Leipzig 1929.
3- İdrîs-i Bitlisi. Heşt Behişt, İÜ Ktp., FY 225, vr. 31-33.
4- Rüstem Pasa, Tevârih-i Al-i Osman, İ ü Ktp., TY 2438, vr. 29a.
5- Müneccimbaşı, Sahâifü’l-ahbar, İstanbul 1285, 111, 267.
6- Hammer (Atâ Bey), I, 90.
7- Necib Asım-Mehmed Arif. Osmanlı Tarihi, İstanbul 1335.
8- M. Fuad Köprülü, “Abdal Kum­ral”, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, İstan­bul 1935. [292] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdal Köprüsü Hakkında Ansiklopedik Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Etiketler: kumral abdal kimdir

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top