Buradasınız: Anasayfa / Sözlük / Mardini Abdusselam Efendi Kimdir?

Mardini Abdusselam Efendi Kimdir?

Sponsor Bağlantılar

ABDÜSSELAM EFENDİ, MARDÎNÎ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(1786-1843) Mardin’de müftülük yapmış otan Hanefî âlimi.
Mardin’de doğdu. Babası Seyyid Ömer Efendi’dir. Tahsilini Mardin, Diyarbakir, Halep, Şam, Mısır ve İstanbul’da ta­mamladı. Daha sonra Mardin’e dönerek müftülük yaptı, ayrıca öğretimle de meşgul oldu. Hayatı hakkında fazla bil­gi bulunmayan ve Mâridînî diye de anı­lan AbdOsselâm Efendi vefatında Tek­ke mahallesindeki İbrahim Bey hazîresine defnedildi.
Abdüsselâm Efendi’nin henüz basıl­mamış olan on beş kadar eseri vardır. Bir kısmı risale hacminde olan eserlerinin başlıcaları şunlardır:

1- Ümmü’l-‘iber fî zikri men mezâ ve mer. Mardin, Diyarbekir ve yöresiyle Kürt kabileleri­nin ahlâk ve yaşayışından, bilhassa Yezîdîler’in durumundan bahseden eser, mahallî tarih açısından büyük bir önem taşımaktadır. Eserin bir nüshası İstan­bul Üniversitesi Kütü pha nesi’nde [27] bulunmaktadır.
2- Fatiha Tefsiri. Tamamen noktasız harflerle yazdığı bu sanatkârane eserini Bağdat Valisi Ali Rızâ Paşa’ya takdim etmiştir.
3- el-Kirâtıyye. Ferâize dair biri küçük, diğeri büyük iki eserdir.
4- Esmâ’ü ricâli’l-hadîş. Hadis râvilerinin hal tercümeleriyle ilgili bir kitaptır. Bunlardan başka edebiyat ve mantık ilimlerine dair çalış­maları da vardır.

Bibliyografya

1- Osmanlı Müellifleri, I, 381-382.
2- Hediyyetü’l-ârifin, I, 572.
3- Brockelmann. GAL Suppl., II, 780.
4- Kehhâle, Mu’cemü’l-mü’ellifîn, Dımaşk 1376-80/1957-61-Beyrut, ts. (Dâru İhyâi’t-türâsil-Arabî), V, 229. [28]

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülsamet el-Pelinbani Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top